Skjema fra Vadsø kommune

Her finner du en oversikt over aktuelle skjema i Vadsø kommune. Skjemaene er hovedsaklig PDF-dokumenter. Vi vil gradvis legge over til elektroniske skjema som vil kunne sendes inn via internett. Alle dokumentene kan du også få ved å henvende deg til servicekontoret i Vadsø kommune. Trykk på "les mer" for en oversikt over alle skjemaer som ikke er elektronisk.
Les mer
 
 
 
Barnehage - søknad om plass i barnehage

Barnehage - søknad om plass i barnehage

Her finner du elektronisk skjema for søknad om plass og søknad om overflytting.
Les mer
 
 
 
Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.
Les mer
 
 
 
Bytte fastlege

Bytte fastlege

Du kan selv enkelt finne ut hvilken fastlege du har pr idag, bytte fastlege, melde deg inn eller ut av Fastlegeordningen, finne fastlegen til dine barn under 16 år som bor på samme adresse som deg og bytte for barna eller melde dem inn/ut av ordningen ved å bruke dette elektroniske skjemaet.
Les mer
 
 
 
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - Skjema

Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - Skjema

Under finner du elektronisk skjema for gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan.
Les mer
 
 
 
Kulturskole - søknad om opptak

Kulturskole - søknad om opptak

Her finner du elektronisk søknadsskjema som benyttes ved søknad om opptak til kulturskolen.
Les mer
 
 
 
Kulturskole - Utmelding

Kulturskole - Utmelding

Her finner du utmeldingsskjema for elever ved kulturskolen i Vadsø.
Les mer
 
 
 
Lag og lever byggesøknad på nett

Lag og lever byggesøknad på nett

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. Disse kan du fylle ut på pc og når søknad er ferdig utfylt må den skrives ut og sendes inn til Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
Ledsagerbevis - søknadsskjema

Ledsagerbevis - søknadsskjema

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå f.eks. på kino, teater, konsert, idrettsarrangement, i svømmehallen eller å reise kollektivt.
Les mer
 
 
 
MappaMi - reserver, forny og bestill bøker på biblioteket på nett

MappaMi - reserver, forny og bestill bøker på biblioteket på nett

Med bibliotekets tjeneste MappaMi kan du selv enkelt reservere, forny og bestille bøker, filmer og CD'er på nett. Tjenesten tilbyr også lån og fornying via SMS.
Les mer
 
 
 
Motorferdsel - søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Motorferdsel - søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Her finner du søknadsskjema for dispensasjon fra lov om motorferdsel. Søknadsskjemaet kan benyttes for både sommer og vintersesongen.
Les mer
 
 
 
Omsetningsoppgave for alkohol

Omsetningsoppgave for alkohol

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs- / skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et ettero ...
Les mer
 
 
 
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Tjenesten dekker derfor begge tilskuddsordningene. Som hovedregel vil foretak som har søkt om produksjonstilskudd en av de to siste søknadsomgangene, få tilsendt søknads- og registreringsskjema for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, med mindre foretaket r ...
Les mer
 
 
 
Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Les mer
 
 
 
Søke jobb i Vadsø kommune

Søke jobb i Vadsø kommune

Ved å benytte vårt elektroniske skjema kan du søke på aktuelle stillinger i Vadsø kommune. Her finner du også en oversikt over de stillingene som er ledige i kommunen.
Les mer
 
 
 
Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling

Dersom driftsansvarlig foretak er et enkeltpersonforetak, skal foretakets eier søke om bevilling. Dersom driftsansvarlig foretak har en annen selskapsform enn enkeltpersonforetak, skal selskapet søke om bevilling. Skjema finner du her.
Les mer
 
 
 
Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Her finner du elektronisk skjema som skal benyttes ved søknad til Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 

Timebestilling og reseptfornyelse på internett

Ved å benytte vår nettbaserte tjeneste for legebestilling unngår du telefonkø, og kan bestille din legetime og fornye resepter hele døgnet. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptfornyelse via disse sidene i tillegg til ordinær time-og reseptbestilling pr. telefon 78 94 25 22
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik