Informasjon om SFO og oppstart

Her finner du informasjon om Skolefritidsordningen (SFO) og oppstartsdatoer.
Stortingsmelding nr. 55, punkt 2
"SFO skal være et frivillig tilbud for barn fra 1.- 4. trinn, som trenger omsorg og tilsyn utover ordinær skoletid, og for barn med særskilte behov fra 1.-7. trinn.
SFO skal legge til rette for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser"
SFO styres etter kommunale vedtekter, de kan leses på kommunens hjemmeside.
 
Åpningstider og mat
SFO holdes åpent hele året, mandag til fredag kl 07.00 – 16.30 unntatt i fellesferien og på skolens/SFO’s planleggingsdager.
 
Mat: Det serveres ett måltid på SFO mellom kl 13.30 og 14.30 hver dag. Når skolen er stengt serverer vi to måltider, kl 0930 og kl 13.30. Betaling av mat er inkludert i SFO betalingen.
 
DAGSRYTME:
Aktivitet
Sted
07.15 -08.10
 
08.10
Åpen SFO for elever med behov.
Matpakke/frokost kan spises.
Frilek. Ut kl 0810 til skole.
Hovedbase
08.10 – 12.10/1310
SFO stengt i skoletiden
 
 
Registrering av barna til SFO
Klasserom 1. og 2. resten på basen
13.00 – 14.00
Måltid på SFO
– barna får ett måltid om dagen på SFO
Kjøkken, kantine og klaserom
14.00 – 15.30
15.30
Aktiviteter, frilek ute/inne
Base, frilek
Base, spesialrom, ute
1630
SFO stenger
 
 
OPPSTART AV SFO, SKOLEÅRET 2017- 2018 
14. – 16. august;      SFO åpner, vanlig åpningstid.
15. august;               SFO, mottakelse av nye 1. klassinger og prat med foreldre
kl 09.00 - 1A,           
kl 11.00 – 1B,          
kl 13.00 – 1C           
Planleggingsdager 17. og 18. august. – skolestart 21. august.
Klassene er da samlet etter tur på base 1 ved klasserommene 
 
REGLER FOR SFO: deles ut egen info ved skolestart. 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 14-08-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik