Gratis vaksine mot livmorhalskreft

Helsestasjonen i Vadsø tilbyr gratis vaksine mot livmorhalskreft til alle jenter som er født i 1991 og senere.
Les mer
 
 
 
 

Vadsø legevakt får nytt telefonnummer

Vadsø legevakt vil fra 17. oktober 2017 kl 10:00 få nytt telefonnummer.
Les mer
 
 
 
 

Kriseteam

Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.
Les mer
 
 
 
 

Informasjon om kommunale tilbud: Demensteamet i Vadsø

Demensteamet tilbyr et lavterskeltilbud til demente og pårørende i Vadsø kommune. Demensteamet består av sykepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider.
Les mer
 
 
 
 

Legeerklæring ved fravær fra videregående skole

I fjor innførte kunnskapsdepartementet 10%-regelen for fravær ved videregående skoler. Den gjelder også i Vadsø. Elever må ha legeerklæring ved fravær av helsemessige årsaker dersom de har 10% eller høyere fravær i enkeltfag. De kan be om legeerklæring også før de nærmer seg denne grensen.
Les mer
 
 
 
 

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.
Les mer
 
 
 
 

Hva kan legevakten gjøre for deg?

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt.
Les mer
 
 
 
 

Legevakt: Nasjonalt nummer 116 117

Fra 1. september 2015 skal publikum kunne ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 og komme til lokal legevakt samme hvor i landet de oppholder seg.
Les mer
 
 
 
 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet - en port inn! Koordinerende enhet er et tverrfaglig team opprettet i Vadsø kommune for personer med behov for hjelp fra flere hjelpeinstanser.
Les mer
 
 
 
 

Informasjon vedrørende legetimer på helsesenteret

Pasienter vil fra tid til annen oppleve at de får telefon fra helsesenteret med beskjed om at legetimen deres dessverre må flyttes på.
Les mer
 
 
 
 

Tilbud om foreldrerådgivning

Synes du at foreldrerollen av og til kan føles litt vanskelig – at mas og konflikter med barna tar litt for mye plass i hverdagen? I så fall er du ikke alene om å ha det slik. Kanskje kan PMTO foreldrerådgivning være noe for deg/ dere?
Les mer
 
 
 
 

Kommunale hjelpemidler overtas av Varanger ASVO

Varanger ASVO overtar denne tjenesten fra 1.nov. 2013. Henvendelser om kommunale hjelpemidler må rettes direkte til Varanger ASVO etter dette.
Les mer
 
 
 
 
Dagsentertilbud  i Vadsø

Dagsentertilbud i Vadsø

Målsettingen med dagsentertilbudet er at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet skal bidra til å vedlikeholde funksjoner ved tilrettelagt aktivitet individuelt og i gruppe, gi sosialt samvær, gi et variert kosthold og være et avlastningstilbud for pårørende. Målet for dagsenterets brukere skal være opplevelse av mestring og økt livskvalitet gjennom meningsfulle aktiviteter.
Les mer
 
 
 

Vadsø kommune har innført e-resept

En ordning med elektroniske resepter innføres nå gradvis i Norge. Helsedirektoratet leder prosessen og har som mål at e-resept skal være i bruk over hele landet i 2013. Vadsø kommune har nå innført e-resept ordningen med virkning fra og med 01.06.2013
Les mer
 
 
 
 

Oversikt over tilbudet til rusmiddelavhengige i Vadsø kommune

For rusmiddelavhengige, pårørende og hjelpeapparatet kan det enkelte ganger være vanskelig å få oversikt over hva som fins av hjelpetilbud i og utenfor Vadsø kommune. Her finner du en enkel oversikt over dette.
Les mer
 
 
 
 
Kreftkoordinator i Vadsø kommune

Kreftkoordinator i Vadsø kommune

Fra september har Sissel Andreassen vært ansatt i 50 % stilling som kreftkoordinator. Stillingen er delvis støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen.
Les mer
 
 
 

Ressursteamet i Vadsø

Ressursteamet er en tverrfaglig gruppe som skal bistå i arbeid med saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, samt vold i nære relasjoner (barn/unge/voksne og eldre).
Les mer
 
 
 
 
Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.
Les mer
 
 
 
Lanserer ny helseportal

Lanserer ny helseportal

Onsdag lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. – E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Les mer
 
 
 

Informasjon fra legeseksjonen om nytt system for fakturering

Fra 1. mars blir all fakturering og innkreving administrert av Odin Kapital AS. Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester.
Les mer
 
 
 
 

Informasjon om vaksinering av risikogrupper i Vadsø

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensa. Helsemyndighetene anbefaler risikogrupper å vaksinere seg for å hindre alvorlig sykdom og død.
Les mer
 
 
 
 
Viktig informasjon om den nye influensaen

Viktig informasjon om den nye influensaen

Denne influensaen skyldes et nytt virus som få er immune mot. De fleste blir heldigvis ikke mer syke enn ved vanlig influensa, men flere blir syke. Noen blir også alvorlig syke. Derfor må vi ta felles ansvar for å begrense smitte til vi får en vaksine.
Les mer
 
 
 

Økning av ny influensa A i Norge

Det er en økning i antall registrerte tilfeller av ny influensa A i Norge, og flere tusen kan være smittet. – Vi tror vi er i første fase av pandemien, med en utstrakt innenlands smitte også i Norge, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.
Les mer
 
 
 
 

Husk å avbestille time for reisevaksinasjon hvis du ikke kan møte.

Helsestasjonen har hatt et økende problem med at de som ikke kan møte til time for reisevaksinasjon ikke melder forfall. Hvis flere melder forfall i tide før timen vil det ha en positiv innvirkning på ventetiden for andre pasientgrupper.
Les mer
 
 
 
 

Vadsø kommune vant Bosettingsprisen 2008

Vadsø kommune ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10.juni. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen 2008.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik