Gaver og ytelser i Vadsø kommune

Avisa Finnmarken har over flere dager ønsket å belyse det faktum at kommunetopper som ordførere og rådmenn ved ulike anledninger blir påspandert f eks et glass konjakk. Skal man tru avisa rett er dette en ukultur eller noe tull som nå ordførere skal ha bort.
Det handler med andre ord om etikk og i hvilken grad kommunetopper er underlagt- og forholder seg til noen former for etiske regler. Bystyret i Vadsø vedtok 7.11 2007 et sett med etiske regler for ansatte og folkevalgte. Dette reglementet har et eget kapittel som heter Forbud mot gaver og ytelser:

7   FORBUD MOT GAVER OG YTELSER

a) Folkevalgte og ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak, eller kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, tilbud om reiser, personlige rabatter o.l. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av konfekt, blomster o.l.

b) Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer skal nærmeste leder kontaktes. Slike gaver skal returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

c) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det.

d) Reiseutgifter i faglig sammenheng kan bare dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan for ansatte bare skje i samråd med leder, og for folkevalgte i samråd med ordfører.

e) Folkevalgte og ansatte skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter eller organisasjoner som han/hun på vegne av kommunen har kontakt med.  

f) Folkevalgte og ansatte skal ikke delta i reklameøyemed i media for leverandører som har levert/leverer produkter eller tjenester til kommunen.

g) Folkevalgte og ansatte kan opptre som referanser for en vare-/tjenesteleverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten at det skal påvirke prisen på varen/tjenesten.


Utgangspunktet i Vadsø er altså et forbud mot å ta i mot gaver og ytelser som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak eller gi andre saklig grunn til å tro dette (jfr pkt a). Her nevnes det også konkret at konfekt, blomster og lignende åpenbart ikke er gaver og ytelser som på noen måte er egnet til å påvirke beslutninger eller på noen måte gi andre saklig grunn til å tro det. Rådmannen i Vadsø vil tru at et glass konjakk faller inn i kategorien konfekt, blomster og lignende.

Som kommunetopp har jeg altså et ansvar for å også vurdere hvorvidt en gave eller en ytelse av andre, utenforstående kan oppfattes som beslutningspåvirkning. Slikt sett krever det en aktiv refleksjon i hver enkelt sammenheng. Nå er det ikke slik at rådmannen i Vadsø opplever en flom av gaver og ytelser men det skjer fra tid til annen og det har hendt at gaver er blitt returnert som følge av at andre kunne ha opplevd det som uforståelig eller uheldig. Som oftest er det imidlertid gaver/ytelser i form av en middag, en konjakk og lignende. Rådmannen har den klare oppfatning at dette verken av giver er ment som-, av mottaker oppfattet som- eller for den saks skyld på noen saklig måte av andre kan oppfattes som beslutningspåvirkning. Legg til at våre etiske regler også har egne bestemmelser som både pålegger og ufarliggjør varsling om slike- og andre forhold.

Finnmarkens fremstilling er kanskje tuftet på en iboende oppfatning om at maktpersoner som oftest lar seg korrumpere? Ved en rekke anledninger har det blitt hevdet at man i Norge fremstår som litt naiv i så henseende når vi nærmest som en ”ryggmargsrefleks” avviser slike problemstillinger. Vi mener gjerne dette er noe som hører helt andre samfunn og kulturer til. Etter hvert har vi nok av eksempler på det motsatte. Gaver og ytelser vil alltid være egnet til å påvirke og vil av den grunn alltid eksistere. Vi må likevel evne å skille dette fra moderat, normal samkvem med samarbeidspartnere i form av et glass vin, et glass konjakk eller for den saks skyld brus og vann! Kanskje kan man tenke seg at en absolutt ”0-toleranse” mht slike moderate ytelser heller fører til at disse igjen skjules eller ”bakes inn” i en helt nødvendig konferanse i utlandet?

Gode regler er regler som aksepteres og etterleves i praksis. Vadsø kommune har gode regler. Regler som setter klare begrensinger og krever aktiv refleksjon av hver enkelt men som ikke fremstår som dogmatiske og ”hule”. Regler som åpner opp for muligheten til å la seg påspandere et glass konjakk i fbm en større konferanse. Vi skal likevel ikke påstå at vi kan bli ennå bedre men som rådmann trur jeg ikke dette forbedringspotensialet inneholder et totalforbud også for blomster, konfekt og drikke til maten.
 
Rådmann Jens R. Betsi
 

Sist endret av Arne Lindbach, 09-11-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik