Gi rasisme rødt kort prisen 2016 til Vadsø barnskole
 
 

Gi rasisme rødt kort prisen 2016 til Vadsø barnskole

Vadsø barneskole har fått Gi rasisme rødt kort-prisen for 2016. Prisen ble delt ut av LO-leder Gerd Kristiansen og kampanjens prosjektleder, Peter Werni, på scenen under NISO Awards.
Her er begrunnelsen som ble lest opp av Gerd Kristiansen:
Årets prisvinner har markert seg som en særdeles aktiv aktør når det gjelder inkludering, gode holdninger og i kampen mot mobbing, rasisme og andre former for forskjellsbehandling.
 
Vinneren kommer fra vårt nordligste fylke. Kommunen der vinneren kommer fra, har i flere år vært mottakskommune for flyktninger, og det finnes også et stort asylmottak i området. Prisvinneren gjør en fantastisk innsats for å skape et inkluderende samfunn –  og at dere bruker fotball i så stor grad som verktøy i dette arbeidet - er spennende  og inspirerende.
 
Årets vinner jobber kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. Men en gang i året er det ekstra fokus på dette området. Da arrangeres det en egen «Fair Play-uke». Gjennom disse dagene er temaer som gode holdninger, positivitet, inkludering gjennomgående i all undervisning.
 
Siste dagen i Fair Play-uka spilles det fotballturnering for skolebarn på alle klassetrinn. Foran hver kamp er det innmarsj, med Champions League-hymnen i bakgrunnen og spillerne har «Gi rasisme rødt kort-markering» før avspark i alle kamper. Et helproft opplegg!
 
Gi rasisme rødt kort-kampanjen har selv vært tilstede under Fair Play-uka ved to anledninger og er veldig imponert over den jobben dere gjør. Kampanjen ønsker spesielt å rette en stor takk til Ken Magne Johansen som ildsjel og pådriver.
 
Gi rasisme rødt kort-prisen 2016 går til Vadsø Barneskole
 
I februar 2016 var kampanjen på besøk i Vadsø. Det ble innholdsrike dager med skolebesøk på Vadsø barneskole, klubbesøk hos Norild og Fair Play-turnering i Varangerhallen. Her ser du en video fra besøket:
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 23-11-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik