Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 25. november 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 25. november 2016 sakene: Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av parkeringsplass i Rapaguru, Reguleringsplan for Ekkerøy - div. avklaringer, Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, m.fl.
Møteinformasjon:
Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker
Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg.
Møtedato: 25.11.2016
Klokkeslett: 09:00
 
Møtedokumenter:

 


Sist endret av Arne Lindbach, 02-12-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik