Trafikksikkerhetsprisen 2016 til Vadsø kommune

Vadsø kommune tildeles Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for sitt arbeid for en trafikksikker skoleveg for sine elever.
Hovedutvalget for kultur og samferdsel tildelte torsdag 6. oktober Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris til Vadsø kommune.
De tildeles prisen på bakgrunn av sitt særlige trafikksikkerhetsarbeid i forbindelse med bygging av ny skole i kommunen, og foregangsarbeid med å være fylkets første «Trafikksikre kommune».

Skal stimulere til tiltak og engasjement

Prisen deles ut årlig og har som mål å stimulere til tiltak og engasjement blant enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og andre som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave.
Vadsø kommune blir invitert til Fylkestinget neste uke der de vil bli overrekt premien på kr. 30 000,- samt et kunstverk.
Totalt var det seks kandidater til prisen. Disse ble også nominert:
  • Ann Kristin Kvalsvik
  • Paul Erling Andersen
  • Utrykningspolitiet
  • Finnmark fotballkrets v/Paul Erling Andersen
  • Norge Blindeforbund Finnmark v/Hege Igeland

Sist endret av Arne Lindbach, 07-10-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik