Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. september 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i ekstraordinært møte 16. september 2016 sakene: Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - vinterparkering, Søknad om dipensasjon Forbrenningsovn, m.fl.
Møteinformasjon:
Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker
Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg.
Møtedato: 16.09.2016
Klokkeslett: 10:00
 
Møtedokumenter:

Sist endret av Arne Lindbach, 03-10-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik