Informasjon om vaksinering av risikogrupper i Vadsø

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensa. Helsemyndighetene anbefaler risikogrupper å vaksinere seg for å hindre alvorlig sykdom og død.
For de fleste som smittes vil influensaen være mild, men noen blir alvorlig syke. Helsemyndighetene anbefaler vaksinering for å hindre at du blir syk av influensa og for å hindre komplikasjoner og død.

Ved at du er vaksinert, bidrar du i tillegg til at du ikke smitter familiemedlemmer og andre nærkontakter. All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Risikogrupper og helsepersonell prioriteres først

Særlig utsatt for komplikasjoner er gravide og personer med kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, nedsatt forsvar mot infeksjoner, diabetes type 1 og 2, kronisk nyresvikt eller leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, samt personer med svært alvorlig fedme

I tillegg er helsepersonell prioritert i vaksinekøen for å beskytte pasientene og seg selv mot smitte.  

Sikkerhet og bivirkninger
Det er langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa, enn for mulige skadevirkninger av vaksinen.

Pandemivaksinen som skal brukes i Norge heter Pandermix. Den er framstilt på tradisjonell måte, ved virusdyrkning på egg. Vaksinen er basert på deler av det nye influensaviruset A (H1N1) og inneholder ikke levende virus. Den kan derfor ikke gi influensasykdom.

Norske helsemyndigheter anbefaler 2 doser gitt med minimum 3 ukers mellomrom.

Pandermix er godkjent i Europa, og av norske legemiddelmyndigheter. Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. Pandermix kan gi noe kraftig reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Andre vanlige bivirkninger som hodepine, tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere. Siden vaksinen er dyrket på egg, må det utvises forsiktighet for personer med alvorlig eggallergi.

Eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper, og et omfattende system for å fange opp dette er derfor etablert nasjonalt og internasjonalt.
 
Vaksinering i Vadsø kommune
Vadsø kommune vil i uke 43 motta leveranse på første forsendelse av vaksine og vi vil starte vaksinering i uke 44.

Gravide i andre og tredje trimester, samt personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp i alderen 3- 64 år vil få tilbud om vaksine fra onsdag 28. oktober og ut uka
 
Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp i alderen 65 år og eldre vil få tilbud om vaksine fra uke 46, oppstart tirsdag 10.november og ut uka.

Vi ber om at alle i risikogruppene som ønsker vaksinen ringer tlf 78 94 23 80 og registrerer seg med navn og fødselsnummer, 11 siffer, innen 28 oktober.

 
Vaksinasjonsted: Vadsø helsestasjon 
Tidspunkt alle dager: 09.30 - 15.00 matpause mellom kl 11.30 – 12.00, alle dager

Vaksinene er gratis, men kommunen vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 100
 
 Kommuneoverlege og ledende helsesøster
 
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 27-10-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik