Nils Petter Pedersen fikk H.M. Kongens Fortjenstmedalje

Nils Petter Pedersen har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsgavnlige innsats innen sosialt, kulturelt og politisk arbeid. Medaljen ble utdelt av fylkesmann Gunnar Kjønnøy.
Nils Petter Pedersen er født og oppvokst i Vestre Jakobselv i 1939, og har etter utdannelse bodd og hatt sitt virke i Vadsø kommune. Han hedres for sin livslange og uegennyttige samfunnsinnsats innenfor lokal idrettsbevegelse, i korbevegelsen, i bevaringen og utviklingen av det finske språket og kulturarven og som kulturbygger regionalt og på tvers av grensene i Barentsregionen i vid forstand.
 
Også i sitt ordinære virke har Pedersen utvist stort engasjement innen grenseoverskridende samarbeid på sosial- og helseområdet.
 

Nils Petter Pedersen fikk H.M. kongens fortjenestemedalje under Amadeuskonserten på Finnmark fylkesbibliotek/VAdsø bibliotek. (Foto: Anna Solvoll Rognmo).
 
Pedersen har med sitt engasjement og som mangeårig leder av Norsk-Finsk forbund, vært en stor pådriver for å styrke finskopplæringen i skolen og sikre at det finske språket og kulturarven kan leve videre.
 
Pedersen har vært korsanger i hele sitt voksne liv og vært aktiv i arbeidet for å styrke korbevegelsen lokalt, regionalt, nasjonalt, og som kulturbygger på tvers av landegrensene. Siden tidlig på 90-tallet har Pedersen vært koordinator for kontakten med Kormiljøet i Murmansk og engasjement av russiske aktører og fellesopptredener med lokale sangere under Varangerfestivalen. Og festivalkoret Amadeus har vært her nesten årlig med Pedersen som tilrettelegger.
 
Nils Petter Pedersen har vært hedret tidligere. Han fikk Nordisk Sangerforbunds fortjenstmedalje for i lang tid å ha bidratt i utviklingen av nordisk mannskorsang, og han ble i 2014 tildelt kommunens kulturpris for sitt breie og sterke samfunnsengasjement.
 
Vadsø kommune gratulerer Nils Petter Pedersen med H.M. Kongens fortjenestemedalje.

Sist endret av Arne Lindbach, 12-08-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik