Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

BDO AS, i samarbeid med Norfakta AS, har gjennomført en innbyggerundersøkelse for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø.
Innbyggerundersøkelsen inngår som en del av kommunenes arbeidet med å utrede fremtidig kommunestruktur, og den tar sikte på å kartlegge innbyggernes bruk av kommunale tjenester og andre tilbud i kommunen, tilhørighet til kommunen, deres holdninger til fremtidig kommunestruktur og kommunenes retningsvalg.

Foreliggende rapport inneholder resultater Vadsø kommune. Undersøkelsen er gjennomført som en strukturert utvalgsundersøkelse. Metoden for datainnsamlingen har vært telefonintervjuer. Totalt sett er 1 717 personer intervjuet, og av disse er 422 bosatt i Vadsø kommune.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 03-06-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik