Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17

Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.
Uke 11.
Denne uken var en rolig uke. Det ble en del forefallende kontorarbeid, men også noe håndverksarbeid. I lag med informasjonsrådgiver Arne Lindbach ble det montert opp dørskilt en rekke plasser på rådhuset slik at publikum lettere skal finne frem.
 

Nå blir det lettere å finne frem til rett kontor med flunkende nye dørskilt på rådhuset, montert av ordføreren.
 
Torsdagen var jeg på vårt nye museum for å få med meg markeringen av kvenenes nasjonaldag. Det ble en interessant opplevelse og det var vel anvendt tid..
 
Identitet er gjerne noe en har med seg hele livet, og også noe som gjør en stolt over opphavet. Da er det ekstra viktig å ta vare på identiteten om en kommer fra Norge, Finland eller Somalia for den saks skyld.
 
Fredagen skjedde det heller lite i opptakten til påske, men noe skjedde. Det ble arrangert en kaffe/sammenkomst for vår arkivleder Magnhild Pettersen som kan se tilbake på litt over 30 år i kommunen, og som nå skal nyte pensjonistlivet. Det var en hyggelig sammenkomst og jeg benytter her høve til å ønske deg alt godt og lykke til med din nye tilværelse Magnhild.
 
Uke 12.
Dette var jo påskeuka, men jeg var på jobb mandag hvor det mest spesielle jeg bidro til var å la meg intervjue av et Portugisisk tv team. De lagde en dekning av flyktningestrømmen og hvordan det slår ut for oss så langt mot nord.
Tirsdagen gikk med til en begravelse i familien.
 
Resten av uka tilbrakte jeg på fritidsboligen i Tana hvor både snøscooter og ski ble brukt. En flott påske med mye godvær må man nok kunne oppsummere.
 
Uke 13.
Tirsdagen gikk stort sett med til intervju både med Finnmarken og Nrk Finnmark om en viss blå strek. Vi snakker ikke om Tidemanns tobakk`s ”blå strek” men om vår egen lokale blå strek variant.
 
Dagbladet ringte også for et intervju, men dette var fokusert rundt en bolig i Golnes.
Reportasjen fokuserte på salg av en bolig til kr.1,- Dette var aktualisert igjennom store avgiftsøkninger og det faktum at eier bor sørpå, mens ingen arvinger ønsker å overta boligen med dens vedlikeholdsbehov og forpliktelser.
Eiendomsskatten ble på denne konkrete boligen rett over kr.300,- over halvparten er da skatt av selve eiendommen. Les Dagbladets reportasje her:    http://www.dagbladet.no/2016/03/29/nyheter/innenriks/hus_bygninger/gratis_hus/verneverdig/43674956/
Jeg håper familien nå har fått avsetting på boligen og at nye eiere kan få glede av dette i mange år.
 
Onsdag og torsdag var jeg i Tromsø på fellesmøte i KS - Finnmark med KS -Troms og KS – Nordland.
Dette var en konferanse som handlet om; folkeflytting og den vanskelige integreringen, Nord-Norge - den nye «gullkysten», reiseliv, samarbeid i nord, frafall i videregående skole, nytt inntektssystem for kommunene og kommunal frivillighetspolitikk. Sentrale samfunnsaktører fra politikk, akademia og næringsliv innleder til debatt. Møtets uttalelser og vedtak gir retning for fylkesstyrenes arbeid.
 
Jeg endte opp med å sitte i en paneldebatt med temaet ”gullkysten”. Jeg synes det er en meget kort og god beskrivelse på kysten vår i nord. Nå handler mye om at vi må passe på at mest mulig av ressursutnyttelsen kan komme oss til gode på et eller annet vis. Vi må ikke selge oss for billig i satsningen på nordområdene.
 
Ordfører deltar i paneldebatt om "Gullkysten".
Fredagen var jeg på kontoret og hadde møter med publikum. Over nytraktede kaffekopper drøftes det mye om mangt. Hyggelig med besøk på kontoret. 
 
Uke 14.
Uka startet med møte om kommunereformen, dette ble avholdt på Varanger Samiske museum i Varangerbotn.
Tirsdagen ble jeg intervjuet av NRK Finnmark om spørsmålet omkring storregion. Jeg mener at det viktigste jeg som ordfører kan gjøre er å jobbe for å opprettholde eksisterende arbeidsplasser, men vel så viktig er det å jobbe for nye oppgaver og nye arbeidsplasser. Det vil uansett alltid være slik at noen jobber forsvinner, mens nye kommer. Det aller viktigste for meg er å jobbe for at tilveksten av arbeidsplasser blir større en avgangen av arbeidsplasser. Resten av dagen gikk med til forefallende kontorarbeider. Du kan for øvrig lese intervjuet med NRK her:
 
Onsdag var dagen da det dessverre igjen var tid for å følge opp arbeidet med hva NRK Finnmarks regionkontor i Vadsø skal være. Jeg har skrevet brev til Morten Ruud i NRK Finnmark med noen rimelig konkrete spørsmål om situasjonen. Jeg registrerer at han til Finnmarken uttalte at han skulle ta kontakt med meg for å avgi en skikkelig forklaring om veien videre. Nå sitter jeg på jobb lørdag 30.04.16 og har fortsatt ingenting hørt fra han. Det er for så vidt greit nok, men jeg anmoder nå om et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland hvor jeg bla. vil ta opp nettopp det faktum at beslutningen rundt lokaliseringen fra NRK sentralt var at Vadsøkontoret skulle være et godt nr.2 kontor. Det skulle bla. sitte 6 journalister i Vadsø og en stilling som vaktleder som skulle være knyttet opp spesielt mot Russland. Denne har uteblitt, og nå er altså tappingen av journalister også startet.
 
Jeg finner dette meget provoserende og ønsker derfor å diskutere dette med kulturministeren. Det er ikke akseptabelt av statskanalen å ha 21 journalister i vest Finnmark, mens bare totalt 7 journalister skal dekke hele Øst Finnmark.
 
Torsdag og fredag hadde jeg fri fra ordførervervet, og dro da på møte med bransjen jeg sokner til. Vi hadde møte i Arktisk Malermesterlaug, møte ble avviklet i flotte Nice.
 

Det ble tid til en ørliten Nice-tur med malermesterlauget.
 
Uke 15.
Denne uka startet med at jeg fikk lov å være en del av juryen under Ung Fest arrangementet til Ungt entreprenørskap. Dette var en artig opplevelse hvor man fikk treffe mange unge kreative entreprenører og innovatører. Du kan lese mer om dette i dekningen av saken på ifinnmark.no her:  http://www.ifinnmark.no/vadso/ungt-entreprenorskap/kulturskole/klappet-og-klart-for-egen-bedrift/s/5-81-241864
 

Her er juryen som hadde gleden av å velge mellom mange spennende prosjekter fra niendeklassene i Vadsø.
 
Tirsdag og onsdag har gått med til tett møteprogram på rådhuset, mens torsdagen startet med til styringsgruppemøte i det nye flerbrukshuset vårt Sentrum skole. Deretter avholdt vi formannskapsmøte.
 
Fredagen gjestet en større delegasjon fra kommunal og moderniseringsdepartementet på møte med toppledelsen i Finnmark Fylkeskommune. Jeg tok selvsagt turen opp for å hilse på og ønske dem velkommen til fylkeshovedstaden i nord.
 
Uke16.
Uka startet med Barentshavskonferansen i Hammerfest som strekker seg over 3 dager.
Et godt arrangement hvor det ble mange gode samtaler med ulike bransjer. Vi hadde fra Vadsø kommune stand på konferansen i lag med Varanger Næringssenter.
 

Ordfører i samtaler med representanter for industrien på Barentshavkonferansen.
 
Bidragsytere på vår stand var Yngve B Harila, Kjell Bjarne Mietinen, Ingela Mästerbo og undertegnede. Vår stand ble godt besøkt av mange aktører som ser en fremtid i å etablere sine virksomheter også i vår region. Takk til dem for vel utført arbeid.
 
Torsdagen var jeg tilbake i Vadsø og hadde som hovedgjøremål å dele ut fag og svennebrev til de mange som har avlagt både skriftlig og praktisk prøve. Jeg synes dette var kjempestas og er glad for at nesten 30 stykker hadde avlagt eksamen det siste året.
Dette er viktig, og det sier mye om kunnskap og ferdigheter så gratulerer nok en gang til dere alle.
Jeg legger ved en link fra Vadsø kommune om denne utdelingen:
 

Utdeling av fag- og svennebrev er noe ordføreren setter stor pris på.
 
Fredagen gikk med til mange møter på rådhuset.
 
Uke 17.
Jeg startet uken der jeg slapp den forrige, to dager med møter fra morgen til ettermiddag. Mens onsdagen ble brukt til å forberede svar på interpellasjoner fra Vadsø SV om vår skole. Og svar til Wenche Pedersen om hvilken hatt ordføreren hadde på seg da han lot seg intervjue om vår felles fremtid, dette handler om storregioner.
 
Torsdagen avviklet vi kommunestyremøte hvor vi bla. behandlet forslag til intensjonsavtale mellom Vardø og Vadsø om sammenslåing. Møteboka blir å finne på hjemmesiden til www. vadso.kommune.no iløpet av uke 18.
 
 
Fredagen ble en rolig dag hvor jeg valgte å bruke tid på pleie av gode forbindelser.
 
Her kan du se et opptak av kommunestyrets møte 28. april 2016.
 
Jeg bruker relativt mye tid på å prøve å skaffe ny industri til Vadsø, og jeg kan vel si uten å gå detaljert inn på det at vi har et godt utgangspunkt.
 
Jeg syntes bare det var viktig å fortelle dere at det jobbes omtrent ukentlig med dette, men at dette er noe som tar litt tid og jeg kan ikke gå ut nå med detaljer omkring samtalene jeg fører. 
Men igjen, det er stor fokus på nettopp dette herfra.
 
Til slutt vil jeg benytte muligheten til å gratulere Team Mallis og Malene Trosten Andersen med noen fantastiske prestasjoner i år, dette til tross for skader, beinbrudd og mange utfordringer. Stort grattis herfra. Les mer om Malene her:
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 02-05-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik