Ordførerens liv i uke 10

Uka startet med kommunereformen. Vi startet til Vardø på morgenen hvor vi hadde et forhandlingsmøte med Vardø kommune.
Tirsdag møtte vi i Tana for å videreføre samtalene i kommunesammenslåingsprosjektet med de øvrige 6 deltagerkommunene.
 
Prosessen med sammenslåing pågår med andre ord for fullt i forhold til det mandatet alle kommuner er oppfordret til å forfølge og vurdere. Dette følges opp med en intensjonsavtale mellom Vadsø og Vardø som Vadsøs’ befolkning vil få anledning til å si noe om i midten av mai måned da det vil bli arrangert en innbyggerundersøkelse.
 
Vi skal etter planen være ferdige med hele denne prosessen og fatte endelig vedtak i vårt kommunestyremøte i juni.
Onsdag møtte undertegnede og rådmannen på en konferanse i regi av Finnmark Fylkeskommune om Nasjonal Transportplan NTP. Dette er en plan som foreløpig er regissert og anbefalt av fagfolk innenfor både sektorene vei, fly, sjø og jernbane.
 
Her var det forferdelig lite finnmarkssatsninger å spore, og Vadsø var omtrent ikke nevnt. Dette er selvsagt ikke til å leve med, undertegnede løftet opp to punkt under denne konferansen.
 
-          1. Planleggingsmidler til gang og sykkelstier/veier fra Kiby til Vestre Jakobselv.
-          2. Mudring av Vadsø havn ligger inne i eksisterende planperiode, men er tatt vekk fra fremtidig plan.
 
Konklusjonen er at det iflg. Torbjørn Naimak finnes planleggingsmidler tilgjengelig hos Statens Vegvesen. Hva gjelder Vadsø havn så må vi nok kjempe for å få med sluttføringen av mudringen som pågikk ved årtusenskiftet.  
 
Torsdag ble en lang møtedag. Vi startet kl. 08.30 med infomøte om status i byggeprosjektet nye PU boliger oppe i Bekkefaret.  Deretter fikk vi en gjennomgang om taklekkasjene på Vadsø Barneskole.
 
Sistnevnte synes å være en kombinasjon av uheldige omstendigheter. Noen byggefeil, noen skader og noen uforklarlige hull i taktekkingen. Uansett årsak, vi har engasjert et ansvarlig selskap, PEAB Bjørn Bygg AS, og vi har engasjert kontrollerende og tilbakemeldingen er klokkeklar: Dette er entreprenørens ansvar og de håndterer dette uten ytterligere problemer for Vadsø Kommune.
 
Feil og mangler kan alltid oppstå når en kjøper en aldri så liten skole til den nette sum av kr. 277.000.000,- Da er det godt å vite at vi har engasjert ansvarlige samarbeidspartnere og entreprenører som tar ansvaret når byggefeil eller problemer oppstår.
 
Etter dette informasjonsmøte hadde vi økonomiutvalgsmøte.
 
Her var det viktigste budskapet at økonomien er på bedringens vei, og at vi styrer unna den mye omtalte ”Robek” lista.
Vadsø kommune leverte et resultat for 2015 på kr. 11.725.000,-
Hyggelig lesning at kommunens økonomi er på bedringens vei.

Dette ville ikke vært mulig uten et enstemmig kommunestyre som i juni 2015 dro på bremsene og gjorde nødvendige innstramninger.
 
Det ville heller ikke vært mulig dersom ikke administrasjonen og alle ansatte i Vadsø kommune hadde gjort sitt for å få dette til.
 
Det er derfor god grunn til å takke hver og en av alle dem som har medvirket her.
 
Etter økonomiutvalgsmøtet hadde vi formannskapsmøte som varte ut dagen.
 
Hele fredagen tilbrakte jeg på kurs i plan og byggeregler og prosesser. Viktig kunnskapspåfyll i en hverdag hvor svært mye handler om nettopp prosesser.
 

Fredag fikk jeg med meg et heldagsseminar i Plan og bygningsloven med dosent Fredrik Holth, NMBU, Ås.
 
Med ønske om en flott og fredfull påske til alle sammen.
 
Med vennlig hilsen
Ordfører
Hans-Jacob Bønå

Sist endret av Arne Lindbach, 23-03-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik