Ordførerens liv i uke 4-5-6-7-8 og 9

Forrige gang jeg skrev ukebrev prøvde jeg å signalisere at det var travle dager og at det derfor kunne gå litt tid før jeg fikk anledning til å skrive igjen. Nå er det tirsdagskveld og jeg sitter på kontoret. Jeg har veldig dårlig samvittighet for at det har drøyd så lenge at jeg må oppsummere 6 uker i et og samme brev.
Uke 4:
Denne uka startet med en reise til Alta for å møte Statsråd Solveig Horne hvor barnevernet i Øst- finnmark var tema.  Jeg holdt et innlegg på konferansen og under oppsummeringen forstod jeg at Vadsø hadde blitt lyttet til, og at både Buf dir og statsråden ville jobbe videre med å få til et bedre tilbud til barnevernet i øst finnmark.
 
I uke fire var temaet Barnevernet i Øst-Finnmark på konferanse med Statsråd Solveig Horne.

Vi avviklet også formannskapsmøte denne uka. Det er en spesiell sak jeg ønsker å trekke frem fra dette møte, det handler om prosessen rundt sentrum skole med kino og kultursal.
 
Vi vedtok at det skal utarbeides et forprosjekt som tar utgangspunkt i å renovere hele bygget innvendig og utvendig i en omgang. Det skal bla. bygges kinosal, kultursal, kontorer og klasserom til vår nye enhet Kvalifisering, velferd - og integrering, lokaler til studiesentret samt øvings- og lagerrom til frivillige lag og foreninger.
 
Skolebygget skal igjen skinne. Fasadene skal pusses opp, tak skal tekkes på nytt og Vadsø får med det et ”nytt” funksjonelt flerbrukshus. Nå skal forprosjektet jobbes frem igjennom involvering og medvirkning frem til budsjettmøtet i juni. Da er planen å beslutte utbygging basert på forprosjektet. Dette betyr at anbudsrunden vil gå i sommer og oppstart med byggearbeider kan ventes til august/september 2016. Byggetiden er foreløpig uviss, men vil ventelig ta en stund da det er et omfattende arbeid som skal gjøres.
 
Det store i dette er at vi rasjonaliserer utbyggingen til et byggetrinn frem for 4-5 anbudsrunder og utbyggningsfaser.
Ellers så ble det foretatt en lansering av den nye app`en fra Kaupang denne uken, det kan du lese mer om i en tidligere publisert sak på vår nettside, du finner den her: Vadsøgutter lanserer salgs-app
 
Uke 5:
Mandagen gikk med til forefallende kontoroppgaver og ble avsluttet med et interessant møte med Vadsø Jazzklubb og Nord-Norsk Jazzsenter. Hovedtema her var fylkesscene for jazz i fremtiden. Vi jobber alle videre med dette for best mulig tilbud til Vadsøs´befolkning.
 
Resten av uka forløp med en rekke møter, samt også en to dagers tur til Alta på strategikonferanse i KS-Finnmark.  
 
Uke 6:   
Denne uken startet tidlig mandag morgen da jeg reiste til Kirkenes hvor 4 strake møtedager ventet. Mandagen startet vi for fullt med samtaler om kommunesammenslåing med våre nabokommuner. Tirsdag frem til lunsj ble også viet temaet om sammenslåinger. Vi identifiserte, som den eneste av de 7 deltagende kommunene,  vår politisk vedtatt hovedønske om forhandlinger med Vardø, Båtsfjord og Berlevåg. Nå fikk vi avklart at det mest realistiske nok er å se for seg videre samtaler med Vardø.
 
Etter lunsj tirsdagen startet møte i Øst- finnmark regionråd, et møte som varte frem til lunsj på onsdagen. Her var hovedfokuset skole og utdanning, kanskje spesielt til de som har mistet arbeidet sitt i Syd-Varanger Gruver.
 
Vi avklarte langt på vei også at vi skal samarbeide om en felles kystsoneplan for vår felles fjord. Dette er en viktig sak for oss alle i Varanger. Jeg er glad for at det ser ut som vi er helt enig i at dette er et godt samarbeidsprosjekt.
Etter lunsj på onsdag åpnet Kirkeneskonferansen. Dette er en interessant treffplass, kanskje spesielt fordi en treffer mange viktige beslutningstakere innen industrien. Jeg ser det som svært viktig at Vadsø er frempå og viser oss frem, noe jeg også benyttet anledningen til. Jeg hadde mange interessante samtaler dette døgnet. Jeg var også så heldig å få et felles møte med Utenriksminister Børge Brende i lag med mine ordførerkolleger fra Vardø og Kirkenes i tillegg til bl.a. Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik. Jeg benyttet anledningen til å ta opp statsborgerskapet til Lilly Jørstad med ministeren. Kirkenes konferansen ble avsluttet til en sen lunsj torsdag formiddag.
 
 
Lørdagen reiste jeg til Oslo for å delta på sentralstyremøte i Høyre på søndagen. Det ble da også tid til en hyggelig middag med statsminister Erna Solberg.
 
Uke 7:
Mandagen brukte jeg på stortinget hvor jeg hadde noen samtaler og møter omkring hva som er viktig for Vadsø i tiden som kommer.
 

På middag med Statsminister Erna Solberg.
 
Tirsdagen reiste jeg hjem slik at jeg kunne være klar til å være vertskap for stortingsrepresentant Mudassar Kapur. Han er opptatt av et prosjekt hvor kjernen er hverdagsintegrering. Hvilke utfordringer står vi ovenfor? Og hvilke løsninger ser vi for oss?
 
Vi hadde møte med Oscarsgata Mottak, Vadsø Kommune og vi var og besøkte tiltaket til Vadsø Bryteklubb V/Inger Unstad og Stein Pedersen i 2 etg. på HF.Esbensen.
 
Dette er et spennede tilbud som jeg anbefaler alle å ta seg en tur innom for å oppleve. De har brukt butikk, treningsaktiviteter, hobbyaktiviteter, matlaging og mye mer. Ta deg en tur å se, du vil bli overrasket over alt dem driver med.   
Stortingsrepresentant Mudassar Kapur fikk prøve brytematten hos Vadsø bryteklubb.
 
Torsdagen var formannskapet på vår nye barneskole for å få omvisning og informasjon over hvordan det går. Det er for øvrig en flott skole, og det går fint der. Det synes som elevene stortrives. Vi var også så heldige at vi traff på Peter Werni som er foredragsholder og som kjører kampanjen ”Gi rasisme rødt kort” Vi benyttet anledningen til å følge litt med fra sidelinjen. En viktig og god kampanje.
 

Vi gir rødt kort til rasisme!
 
Uke 8:
Denne uken startet med Tilsyn kommunal beredskapsplikt. Noe som følges opp av fylkesmannen i Finnmark.
Dette var nytt for meg, men nyttig. Her gikk man igjennom alle beredskapsplaner som Vadsø Kommune har, man intervjuet en rekke personer med ledende posisjoner inklusive meg. Oppsummert på slutten av dagen ble det gitt tilbakemelding om at Vadsø kommune er god på beredskap, og det ble bare noen mindre merknader denne gang.
 
Tirsdagen bar det til Tana for nok et møte om kommunereformen. Vi videreførte de gode samtalene vi hadde innledet i Kirkenes 2 uker tidligere. Resten av uka hadde jeg som mange andre kvalitetstid med familien, slekt og venner.
Vinterferien ble avviklet i Nord-Sverige i år…. Også.
 
For øvrig gikk nå vinterferien stort sett med til å forsøke etter beste evne å svare telefonen, tekstmeldinger, meldinger over facebook og e-post om de reviderte eiendomsskattene i Vadsø Kommune. En skatt vi i Høyre, og mange av dere innbyggere ikke er spesielt begeistret for. En skatt som vi skal jobbe for å få senket i denne valgperioden. Første anledning til å senke denne er under budsjettbehandlingen i desember 2016. Vi blir nok nødt til å se grundig på tjenestetilbudet samtidig da dette henger sammen. Noe må kuttes når eiendomskatten skal reduseres, men vi får bruke tiden frem til desember med å jobbe ekstra hardt med dette.
 
Uke 9:
Mandagen gikk med til konstituerende møte i  Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre. Møte ble avviklet i Varangerbotn. Dette var en lærerik dag for meg, hvorpå man også fikk gjøre seg kjent med vårt ansvar, plikter og rettigheter.
Vi valgte Ragnhild Melleby Aslaksen, som også er fra Vadsø, til styreleder for den kommende styreperioden, Ragnhild er innvalgt som representant via sametinget.
 
Tirsdagen hadde jeg en rekke møter med forskjellige innbyggere og representanter fra næringslivet på mitt kontor. Med andre ord en vel anvendt dag.  
 
Onsdagen var en svært tung dag for Vadsøsamfunnet da vår store musiker og hedersmann Harald Devold ble gravlagt. Selv var jeg i Kirkenes denne onsdagen da jeg hadde en time på Kirkenes sykehus samtidig som jeg også skulle på konstituerende møte i Krise- og incestsentret Norasentret.
 
Jeg skulle så gjerne vært hjemme i Vadsø da Harald ble gravlagt, men sånn gikk det dessverre ikke. Jeg oppfatter at det var en meget verdig og flott begravelsesseremoni med en samling etter begravelsen som var både minnerik og flott. Absolutt Harald verdig.
 
Mine tanker går til Haralds familie, slekt og venner. Jeg føler veldig med dere i den store sorgen som har rammet dere alle så hardt og så brått. Det skulle jo ikke gå slik så alt for tidlig.
 
Torsdagen gikk med til et arbeidsmøte med formannskapet og gruppelederne i kommunestyret.
 
Fredagen hadde jeg møte med samarbeidsutvalget. Et utvalg av ressurspersoner fra Oscarsgate Mottak, Vadsø Kommune, frivilligheten repr. v/Røde Kors og kvinnegruppa, også meg da. Dette er et forum hvor jeg får holdt meg oppdatert på hva som skjer ifht. Bossetting av flyktninger samt også får oppdatert informasjon om mottaksdriften.  
 
Jeg skal prøve å komme raskt tilbake til uke 10.
 
Med vennlig hilsen
Ordfører
Hans-Jacob Bønå

Sist endret av Arne Lindbach, 11-03-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik