Vern for eldre

Er du over 62 år og utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, er det opprettet en egen kontakttjeneste for å hjelpe.
Overgrep og krenkelser kan skje på følgende måter:
Fysiske.
Overgrep  som medfører  smerte  eller  skade,  bruk  av  fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den eldres vitende og vilje.

Psykiske.
Trusler, utskjelling, truende adferd, ydmykelser, isolering - alt dette er psykiske overgrep.

Seksuelle.
Enhver form for uønsket seksuell kontakt.

Økonomiske/materielle.
Ulovlig eller urettmessig bruk av den eldres penger, eiendeler eller ressurser.

Strukturelle.
Organisering  av  tiltak  eller mangel på  tiltak  som  fører  til  at den eldres  liv helse og  sikkerhet  ikke blir  ivaretatt enten det skjer i privat eller offentlig regi.

Hvem kan ta kontakt?
Eldre personer som selv er utsatt for overgrep, kan selvfølgelig ringe. Det samme kan andre som har mistanke om at eldre personer er utsatt  for  overgrep. Dette  gjelder  både  privatpersoner  eller  alle  som arbeider i det offentlige hjelpeapparatet.
Når du ringer nasjonal kontakttelefon, blir du møtt av fagpersoner som har tid til å lytte og som har kunnskaper om og  forståelse av hva overgrep og krenkelser innebærer.  Her  vil  du  få  støtte,  råd  og  veiledning,  og  du  kan  være
anonym hvis du ønsker det.

Det er aldri din skyld dersom du blir utsatt for overgrep og krenkelser, og husk at du ikke er alene om å ha slike problemer.

Les mer om oss på www.vernforeldre.no eller send e-post til vern.for.eldre@nasjonal.kontakttelefon.no

Nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Sist endret av Arne Lindbach, 01-10-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik