Ordførerens liv i uke 1,2 og 3

Aller først vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år.
Jeg begynte å skrive ukebrev i fjor og har bestemt meg for å fortsette med dette. Men, grunnet variert arbeidspress så ber jeg om forståelse for at det kan bli både 1, 2, 3 og 4 uker i et og samme brev.
 
Uke 1.
Første arbeidsdag i januar startet jeg med å avvikle et dialogmøte mellom kommunen, Statens Vegvesen, sauenæringen i Nord Varanger og Ekkerøy Bygdelag.
 
Tema for møtet var hvordan vi kan samhandle for å unngå beitekonflikter, støy og saueskit-plager.
 
Vadsø kommune bevilget kr.150,000,- i kommunestyremøtet i desember til gjerdemateriell på Ekkerøy. Bøndene har sagt seg villige til å hjelpe med inngjerdingen. Så jobber vi med Finnmark Fylkeskommune for å få de til å ta ansvar for ferister. Det ligger med andre ord til rette for at vi kan oppleve en sommer med fred og idyll på badestranda i Ekkerøy. Det er bare å bestille solskinn og ta solkrem med seg til sommeren.
 
Jeg oppfattet at det er stor samarbeidsvilje for å få til en god og varig løsning på Ekkerøy.

Det ser ut til at sauene må se langt etter strandferie til neste sommer, mens det for innbyggere og gjester på Ekkerøy blir langt hyggeligere på den idylliske stranda.
 
Onsdagen reiste jeg til Oslo for å delta på konferansen Nord-i-Sør. Dette er en arena hvor en treffer representanter fra både olje, turist og fiskerinæringa. I tillegg treffer man en del sentrale politikere her. Jeg er opptatt av å snakke opp Vadsø, vise oss frem og gjøre omverden oppmerksom på at vi er et godt utgangspunkt for fremtidig utvikling og vekst. Jeg hadde flere interessante samtaler fra flere aktører hvor det blir fulgt opp med flere møter i tiden som kommer.
 
Statsminister Erna Solberg var en av mange deltakere på konferansen Nord i Sør 2016.

Fredagen hadde jeg møte med Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF og brukerrepresentanter for kor og korps. Her var øvingslokaler øverst på agendaen, og utvikling av sentrum skole var naturligvis sentral her.
 
Møtet var konstruktivt og jeg tror vår nye storstue skal bli en god plass å være også for kor og korps i Vadsø. Det er viktig å ha en god prosess å få konstruktive innspill i den prosjekteringsfasen vi nå går inn i. For kor og korps er det viktig å få skikkelige lagerlokaler og øvingslokaler.
 
De påpeker også at takhøyde og lydforhold er viktige momenter for best mulig lokaliteter. Dette har man notert seg i eiendomsforetaket, og dialogen vil bli videreført. Jeg tror den nye storstuen vår vil bli en god arena for mange funksjoner i Vadsø, og det er jo nettopp flerbruk av den gamle skolen som gjør dette til et spennende prosjekt som enda til kan forsvares finansielt.
 
Det legges nå opp til et forprosjekt med sikte på å ha et ferdig utredet prosjekt klar for anbudsutlysning på vårparten. Dette med siktemål på å kontrahere og iverksette byggearbeidene til høsten. Det legges opp til å gjøre hele byggeprosessen som et prosjekt, og dette inkluderer også fasadeutbedring.
 
Uke 2.
Denne uka startet jeg med å reise til Oslo på internmøte i Høyre. Dette er et treffpunkt for svært mange lokalpolitikere fra de tre nordligste fylkene. Her treffes også fylkesledelsen i de respektive fylkene. I år hadde vi et vidtspennende program med hele 6 statsråder og mange statssekretærer inne som holdt innledninger for oss.
 
Det er stort fokus på våre mange muligheter i nord, og det faktum at vi har svært stor sysselsetting og verdiskapning i Nord Norge for tiden.
 
Jeg tok opp den etter hvert mye omtalte flypassasjeravgiften som kanskje mest av alt truer våre direkteflygninger mellom Vadsø-Tromsø-Vadsø.
 
Videre tok jeg opp noen momenter i det nye inntektssystemet for kommunene. Dette er komplisert, men det er viktig at vi kommuniserer utfordringene direkte til statsrådene slik at muligheten for å bli hørt er større.
 
Onsdagen startet jeg med et møte med fylkesråden for samferdsel i Finnmark Geir Ove Bakken. Jeg tok opp de nye bussrutene med han. Det nye busstilbudet vil bli evaluert i september. Videre tok jeg opp med han ferist-problematikken i ytre distrikt, og spesielt at vi trenger fylkeskommunal medvirkning på Ekkerøy for å sikre at hele gjerdeprosjektet blir komplett. Man kan ikke forvente at et bygdelag skal ta ansvar for anskaffelse og drift av ferister.
 
Torsdag ble årets første møte i næringsrådet avholdt. Det ble her blant annet bevilget penger til flere utviklingsprosjekter i Vadsø havn, samt også oppfølgning av Vadsøs’ petrostrategi.
 
Fredagen gikk stort sett med til innbyggerbesøk på kontoret mitt.
 
Uke 3.
 
 
Mandagen gikk med til forefallende kontorarbeid, mens tirsdagen var en ”høydare”. Det var invitert til åpen dag og offisiell åpning av Vadsø Barneskole. Når jeg kom opp på skolen ble jeg møtt av noen dyktige og stolte små guider som spurte meg om å få være nettopp mine guider. Det var Mia Bjørn og Matti Ballo som var så hjelpsomme og imponerte undertegnede med sin kunnskap om alt fra totalkostnad til detaljkunnskap om skolen deres.

Matti og Mia guidet ordføreren rundt på den flotte nyskolen.
 
Det var veldig artig å gå runden på skolen og å se hvor flott det er blitt, og ikke minst hvor godt elevene har funnet seg til rette i det nye skolebygget. Elevene var både stolte og glade over praktbygget. Moro var det også at det ble knipset ”selfis” og delt «high five» i hytt og pine mellom elever og ordfører.
 

På nyskolen ble det også tid til "selfies" med ordføreren.

Skolen ble som seg hør og bør åpnet ved at ordføreren holdt en tale om praktbygget og til slutt klippet den røde snoren som en symbolhandling. Jeg ønsker både elever og lærere til lykke med nybygget og gleder meg på deres vegne over nyanskaffelsen.
 
Onsdag og torsdag ble tilbrakt i Karasjok på møte mellom ordførere, rådmenn og fylkesmannen i Finnmark. Tema for dette kontaktmøte, som for øvrig er blitt en tradisjon, var å fokusere på følgende temaer: Sikkerhet og beredskap, helse og sosial, miljøvern, landbruk og reindrift. Videre ble blant annet den nye motorferdselsloven presentert av Miljødirektoratet. Dette var kanskje seansen som vakte de største reaksjonene i salen. Bakgrunnen var at det ble orientert om at det ikke vil være mulig å få utstedt dispensasjoner til motorisert ferdsel etter 5. mai, slik vi har vært vant til tidligere.
 
Nå viser det seg i ettertid at dette er feil! Nettopp dette er ivaretatt under behandlingen av lovforslaget i stortinget. Her har flertallet for loven, bestående av Høyre, FrP og SP, fått med følgende tekst: Disse medlemmer legger til grunn at gjeldende rett vedrørende kjøring etter 5.mai i Nord-Troms og Finnmark blir videreført.
Dette medfører at det ikke blir endring i dispensasjonsadgangen for Nord-Troms og Finnmark.
 
Jeg beklager at Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark feilinformerte oss om hvordan vi skulle forstå dispensasjonspraksisen, men jeg er glad for at presiseringen i forbindelse med loven nå er gjort kjent for alle.
 
Fredag deltok jeg for andre gang i Samarbeidsutvalget som består av fagpersoner som er involvert i Vadsø kommunes flyktning og bosetningsarbeid. Igjen lot jeg meg imponere over samarbeidet og involveringen for å oppnå et best mulig sluttresultat.
 
Med vennlig hilsen
Hans-Jacob Bønå
Ordfører
 

Sist endret av Arne Lindbach, 25-01-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik