Trafikksikre skoler i Vadsø

Som de første skolene i Finnmark har nå Vadsø barneskole og Vadsø ungdomskole blitt godkjent som trafikksikre.
"Trafikksikker skole" er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre at skolens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller.
 
Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.
 
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier skolene bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker skole». Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 03-12-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik