Ordførerens liv i uke 47 og 48

Uke 47 var forholdsvis rolig. Jeg startet mandag med å gjennomføre et godt møte med Lise Aanesen, hvor tema var frivillighet.
Det er vanskelig å ikke la seg fascinere i møte med Lise, som brenner så sterkt for frivilligheten og som bidrar så mye til det frivillige arbeidet. Vi hadde som sagt et godt møte, og vi forfølger dette videre. Resten av uken har vært preget av budsjettarbeid og kortere møter.
 
Fredag reiste jeg til Oslo på ordfører- og gruppeleder konferanse i Høyre, hvor jeg også hadde med meg vår gruppeleder i kommunestyre Lise Svenning. Det var en inspirerende helg med mange gode refleksjoner om hva som er viktig og om hva som virkelig betyr noe for oss alle som har en fellesnevner i Norge. Alle bor vi i en kommune. Noen er gode, noen er ikke fullt så gode og noen ønsker nok å bli som oss. Jeg kan nok si, at både Lise og jeg reiste hjem på søndag med en oppfattelse av at i Vadsø kommune gjør vi svært mye bra som vi med fordel kan være skikkelig stolte av.  
 

Lise Svenning med Jo Inge Hersevik (fylkesleder i Finnmark Høyre) og Martin Engset (Seniorrådgiver kommunalpolitikk) på ordfører- og gruppelederkonferanse i Oslo.
 
Søndag avviklet Høyres Sentralstyre sitt siste møte for dette året. Her ble jeg som ordfører valgt inn i Høyres kommunalutvalg. Dette er et viktig utvalg i Høyre. Kommunalutvalget skal være bindeleddet mellom Høyres lokale folkevalgte, Høyre på Stortinget og i regjering. Gjennom medlemskap i Høyres kommunalutvalg får jeg en unik mulighet til å treffe sentrale beslutningstakere nasjonalt og bygge et nettverk som er gull verdt for en ordfører fra Vadsø. Utvalget har 5-6 møter i året som holdes enten på Stortinget, på Høyres Hus eller på Kommunalministerens kontor. I dette utvalget sitter 8 ordførere fra hele landet, Høyres medlemmer av kommunalkomitéen på Stortinget, Høyres medlemmer av KS’ styret og sekretariatet i Høyres Hovedorganisasjon. I alt 23 personer. Under møtene i utvalget deltar fra tid til annen ulike statsråder og statssekretærer, når kommunalutvalget på eget initiativ reiser saker vi ønsker å snakke med våre folk i regjering om.
 
Dette blir spennende, og svært viktig for Vadsø. Vi opplevde jo å ikke bli inkludert og tatt med i styret i Øst Finnmark Regionråd. Noe jeg for øvrig synes er litt synd på vegne av hele vår region, kanskje spesielt nå da jeg har blitt valgt hit, men det var Øst Finnmark Regionråd sitt valg. Høyre sentralt har gjort sitt valg, som nok blir bra for Vadsø. Det er jo tross alt det viktigste for oss. Det skal bli en sann glede å bruke tid på dette.   
 
Uke 48  Mandag startet med styremøte i Varanger Nasjonalpark. Møte ble avviklet på Varanger samiske museum i Varangerbotn. Jeg vil forøvrig oppfordre alle som enda ikke har brukt litt tid på våre nære museer i regionen, om å ta dere tid til å se og oppleve hvilke utstillinger de har.
 
Mens jeg nå først var i Varangerbotn, fant jeg det passende å avlegge min ordfører kollega et besøk. Knut Store tok imot meg, og vi hadde en veldig god samtale om utfordringer som vi kanskje i fremtiden kan løse i fellesskap til beste for begge kommunene. Jeg ser det som svært viktig å ha et godt forhold til våre naboer.
Resten av uken har jeg hatt en rekke kortere møter, og også denne uken jobbet en del med budsjettet.
Jeg har også virkelig fått kjørt meg som taleskriver etter at jeg tiltrådte. Pr. d.d. har jeg faktisk holdt 7 taler, men har skrevet ferdig den 8 ende. Den skal jeg holde på lørdag, da kulturprisen for 2015 skal deles ut. Jeg håper bare at jeg ikke har skuffet, eller skuffer noen med mine taler. Jeg har jo selvsagt med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Vadsø kommune, ansett det som uaktuelt å gjøre slik som min tidligere kollega i Bergen gjorde, å engasjere egne taleskrivereJ Jeg håper inderlig det gamle ordtaket «selvgjort er velgjort», holder mål.

Tirsdagskveld ble kulturuka åpnet med kulturskolens konsert på biblioteket.
 
Jeg åpnet Kulturuka på tirsdagskveld. Onsdag åpnet jeg julemessa, også kalt julemarkedet som Vadsø Pensjonistforening har påtatt seg ansvaret for å gjennomføre. Jeg må bare få lov å si som ho Heidi Weng sa under et TV intervju i Sotchi,  «Jeg bøyer meg i hatten», det gjør jeg for frivilligheten. Vadsø hadde ikke vært i nærheten av det vi faktisk er, om det ikke var for alle som bruker av sin fritid for å skape kultur i mange forskjellige former. Tusen takk til dere alle, dere er uvurderlige og vi kunne ikke klart oss uten dere.
Jeg ble invitert på «lunsjdate» med hverdagsheltene på Vadsø Helsesenter, Bo og Omsorg, Sykestua og hjemmehjelpen på torsdag. De feiret Helsearbeiderdagen. En slik mulighet skal en jo ikke la gå fra seg. En god mulighet til å snakke med mange av våre lokale hverdagshelter. Jeg dro selvsagt på besøk. Dem serverte en flott lunsj fra et rikholdig dekket bord, men hvem kan lunsje når marsipankaka står midt i glaninga? Selvsagt droppet jeg lunsjen og det ble heller et solid innhogg i den fine kaka, supplert med hjemmelagde vafler av ypperste kvalitet, samt også noen kopper kaffe.
 
Vi hadde en veldig god samtale, så god at jeg plutselig skjønte at nå er det på tide å avslutte da dem sikkert helst ville jobbe eller gå hjem, etter at jeg hadde oppholdt dem i 1 ½ time. Takk for deres tid mine damer og herrer på vårt «hjelpehus».
 
Nå på fredag skal jeg og varaordfører Otto Strand på besøk til Bufetat, for å få en innføring i hva man driver med og hvordan man løser oppgaven. Det blir spennende å få med seg.
 
Generelt om budsjettet vil jeg si at det er krevende. Vi har en anstrengt økonomi, men vi skal gjøre så godt vi kan for å få det beste ut av dette for Vadsø kommunes innbyggere. En kan kanskje etter å ha fulgt nyhetssendinger i både «Finnmarken» og «Nrk Finnmark», få inntrykk av at Vadsø kommune satser lite, eller nærmest ingen ting på kultur. Dette er selvsagt ikke riktig. Jeg legger ved et bilde av kommunebarometret som viser at vi faktisk er den 35 beste kommunen i landet på kultur, mens vi er på 413 plass i grunnskolen og 427 plass hva gjelder økonomi. Dette henger selvsagt sammen med hvilke prioriteringer politikerne over tid har gjort. Men skal man ta virkeligheten inn over seg, så er det helt klart grunnskolen og økonomien, samt barnevern og sosial feltet som trenger mest fokus i tiden som kommer. Det er en liten trøst at vi ikke er nederst på økonomi feltet her, men den trøsten er svært liten. Men jeg tenker at sammen skal vi gjøre Vadsø enda bedre.
 

Kommunebarometeret for Vadsø kommune.
 
Så har jeg en oppfordring til dere alle som bruker bil, fra en innbygger som har tatt kontakt med meg. Vær så snill å steng av motorene når dere er inne og handler og parkerer nært inngangsdørene på butikkene. Det er noen som dessverre ikke er like frisk som flertallet av befolkningen. Noen har astma eller andre luftveissykdommer. Noe som gjør dette med tomgangskjøring enda værre for dem.
 
Lørdag vil jeg som jeg, som tidligere nevnt, dele ut kulturprisen for 2015 på Vårbrudd, og kanskje blir det også tid til en boklansering i Vestre Jakobselv på ettermiddagen.
 
Søndag er den første søndag i advent, da tenner vi julegrana på torget. Vel møtt alle sammen, og riktig god helg!
 
Med vennlig hilsen
 
Ordfører
Hans-Jacob Bønå 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 12-12-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik