Møte i kommunestyret 5. november 2015

Kommunestyret behandlet i møte 5. november 2015 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Valg av representanter og vararepresentanter til IKA finnmark IKS, Havnestyre - valg av medlemmer og varamedlemmer, m.fl
Møteinformasjon:
Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Vårbrudd
Møtedato: 05.11.2015
Klokkeslett: 18.00
 
Møtedokumenter:

Sist endret av Arne Lindbach, 15-03-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik