Helse- og omsorgsminister Bent Høie med første spadetak
 
 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie med første spadetak

Nå er første spadetak til ”Nye Bekkefaret bofelleskap” tatt. Nå var det ikke en spade som helseministeren brukte og det ble et riktig stort hull i bakken når Høie benyttet den store gravemaskinen til å markere starten på byggeprosjektet.
Vadsø kommune har i dag 23 utviklingshemmede brukere fordelt på 11 adresser. De ansatte er nå spredt på 4 forskjellige baser, noe som gir utfordringer mht drift og kompetanse. En del av bygningene er preget av tidens tann, og lite moderne – og begge deler gjør det vanskelig å gi det gode tilbudet vi ønsker å gi denne brukergruppen.
 
Kommunestyret ba om en mulighetsstudie mht ulike areal og bygningsmessige forhold knyttet til helse, rehabilitering og omsorgsområdet i 2012. Mulighetsstudiet resulterte i et forprosjekt for gjennomføring av utbygging av botilbud for utviklingshemmede – 16 nye boliger og 5 avlastningsboliger for barn. Forprosjektet ble ferdigstilt i desember 2014, og utbygging ble vedtatt av kommunestyret våren 2015 med en total kostnadsramme på 83 millioner kroner.
 
Ansatte og brukerrepresentanter har vært sterkt involvert i hele prosessen med planlegging av de nye boligene, avlastningsboligen for barn og personalbasen. Bruk av velferdsteknolog, gode arealløsninger og hensiktmessige arbeidsmetoder er også høyt prioritert i prosjektet, og vi har også fått midler via fylkesmannen i Finnmark til å sikre gode velferdsteknologiske løsninger.
 
Vadsø kommune er glad og stolt over at statsråd Høie sa ja til å sette første spadestikk for ”Nye Bekkefaret bofellesskap” - boliger og personalbase som vi vet vil gi ansatte, brukere og pårørende moderne og hensiktsmessige boliger og arbeidsplasser.
 

Statsråd Bent Høie, Hans-Jacob Bønå, varaordfører Knut Busk og Ordfører Rolf Arne Hanssen forbereder seg til det første spadestikket til nye Bekkefaret.
 

Statsråd Bent Høie (H) førte gravemaskinen med en relativt sikker hånd, etter en lynrask opplæring fra entrepenøren.

Sist endret av Arne Lindbach, 07-08-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik