Søke om gratis skoleskyss

Alle elever som mener å ha krav på skoleskyss må registrere dette behovet elektronisk. Er du 15 år eller yngre, må foresatte stå for søknaden. Alle skysselever vil motta et vedtak som viser at de har rett på skoleskyss
I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss: 
  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)
Retningslinjer for skoleskyss finner du her:
Søknad om skoleskyss finner du her:

Sist endret av Arne Lindbach, 04-08-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik