Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane, den 11. juni 2015 i sak 28/15.
Dokumenter:
Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med bestemmelser gitt i forvaltningsloven, jfr. også plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage skal begrunnes og sendes skriftlig til Vadsø kommune, Plan- og forvaltning, Postboks 614, 9811 Vadsø.
 
Eventuelle krav om innløsing av eiendom etter plan- og bygningslovens 15-2 og erstatning for tap som følge av reguleringsplanene etter plan- og bygningslovens § 15-3 må fremsettes senest 3 år etter kunngjøringen. Eventuelle krav sendes Vadsø kommune, Plan og forvaltning, Postboks 614, 9811 Vadsø.
 
Offentlige sektormyndigheter, grunneiere og rettighetshavere vil bli orientert om kommunestyrets vedtak i eget brev.

Sist endret av Arne Lindbach, 23-06-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik