Makspris i barnehager og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2017 er 2730 kroner per måned.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal husholdningen ha en redusert pris.
 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra barnehageåret 2017-18 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.
 
Gratis kjernetid
Alle 3, 4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2017-18- gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 428 000 kroner per år.
 
 
Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes:
Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

Sist endret av Arne Lindbach, 16-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik