Jubilanter med 30 og 25 –års tjeneste i Vadsø kommune

Vadsø kommune feiret i fredag 19. juni 6 arbeidstakere som har arbeidet i Vadsø kommune i 30 og 25 år. I en seremoni på rådhuset ble disse hedret for sin tjeneste og overrakt blomster og en gave fra ordføreren.
Ordfører Svein Dragnes vektla i sin tale at den erfaring og stabilitet som jubilantene har er viktig for Vadsø kommune. Det er ikke lenger så vanlig at arbeidstakere jobber over så lang tid hos samme arbeidsgiver, og dermed er det ekstra viktig å vise at kommunen setter stor pris på denne lojaliteten. Kommunen er den største arbeidsplassen i Vadsø og alle som arbeider i kommunen er viktige i å bringe velferd til innbyggere. Ordføreren fremhevet særlig at vi alle er like viktige i arbeidet med å få til en sikker og stabil velferd, uavhengig av hvor vi jobber i organisasjonen.

Etter ordførerens tale ble det servert kaker og kaffe til jubilantene.
Jubilanter Vadsø kommune
På bildet fra venstre: Solveig M. Hansen, Marwell Jormonen, Dragnes, Anne-Lise Jenssen, Reidun Eriksen Mietinen, Herdis Bjørkås. Gerd Henninen var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
 

Jubilant – mer enn 30-års tjeneste i Vadsø kommune:

Solveig M. Hansen:
Ansatt ved Alder Hvile fra 31.05.76 – 31.12.87 fulgte med da Vadsø kommune overtok driften av Alders Hvile – senere Vadsø Sykehjem fra 01.01.88. Ansatt der til enheten ble nedlagt og overført til Bo og omsorgssenteret, Hjemmebasert omsorg og fortsatte der til hun gikk av med pensjon 16.10.08.  


Jubilanter – 25-års tjeneste i Vadsø kommune:

Reidun Eriksen Mietinen:
Ansatt som lærer ved Vestre Jakobselv skole fra 01.08.84.

Herdis Bjørkås
Begynt som renholder ved skolen 01.06.1984 – ble renholdsleder 15.08.92 en stilling hun fortsatt innehar.

Anne-Lise Jenssen
Begynt som renholder 28.08.1984 jobbet i Stubben barnehage – fremdeles ansatt i Vadsø kommune.

Marwell Jormonen
Begynt som sykepleier på Alders Hvile i 1983 – så ved helsestasjonen fra august 1986.  
Tok helsesøsterutdanning i 88 – fremdeles ansatt i Vadsø kommune.

Gerd Henninen
Begynt som kontorassistent ved Vadsø helsesenter 29.02.84 – senere fullmektig og sekretær.
Fremdeles ansatt ved helsesenteret.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 22-06-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik