Verge for enslige mindreårige flyktninger

Vadsø kommune trenger flere verger for enslige mindreårige flyktninger og søker etter personer som ønsker en spennende, utfordrende og givende oppgave.
Enslige mindreårige asylsøkere - hvem er de?
En mindreårig asylsøker er en person under 18 år som kommer alene til landet og ber om asyl. Den mindreårige blir betraktet som enslig når hun/han kommer uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Avhengig av verdenssituasjonen har de enslige mindreårige asylsøkerne ulike opprinnelsesland.

Hva gjør en hjelpeverge?
De enslige mindreårige befinner seg alene i et nytt og fremmed land. De trenger derfor hjelp og rettledning fra voksne for å orientere seg innen det offentlige hjelpeapparat, skole og helsetilbud, og ikke minst trenger de en voksen person i sitt liv som kan lytte og forklare i vanskelige situasjoner. En hjelpeverge representerer den enslige mindreårige, og fungerer som en støtteperson og talsperson i saker der det hadde vært naturlig at en forelder hadde bistått.
 
Bli hjelpeverge!
Vi har fortsatt behov for hjelpeverger i Vadsø kommune og ønsker personer som søker en spennende, utfordrende og givende oppgave. Hjelpevergen vil motta en årlig godtgjørelse.
 
Kontakt:
Vadsø overformynderi v/ Bodil J. Kostamo, 78 94 23 14.
E-post: bodil.j.kostamo@vadso.kommune.no

Sist endret av Arne Lindbach, 05-06-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik