NAV VADSØ – EN DØR INN
 
 

NAV VADSØ – EN DØR INN

Fra 10. juni åpnes den ene døra som nå fører inn til Vadsøs eget NAV-kontor i Rådhusgata 4. - Tjenester fra tidligere arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor er nå samlet på et sted også i Vadsø, sier de to som skal lede NAV i Vadsø, Ann Karin Dahl Næss og Helge Roald.
De legger vekt på at det som nå skjer med tjenestene i Vadsø innebærer en stor forandring. - NAV-kontorets viktigste oppgave er å bidra til at folk får brukt ressursene og mulighetene sine. Nå ser vi fram til utfordringa med å løse dette, på tvers av gamle skillelinjer, sier Næss og Roald.

Utfordring
Etableringen av det nye NAV-kontoret i Vadsø vil være fysisk gjennomført slik at kontoret kan åpne sine dører fra og med 10.juni: - Brukerne skal merke dette i form av bedre service, der vi ansatte er organisert på en annen måte og bruker nye arbeidsmetoder. Ei stor utfordring, men noe vi gleder oss skikkelig til etter mange måneder med ombygging og provisoriske løsninger.

Våre tjenester
Hver enkelt kommune i landet tar med seg ulike tjenester inn i NAV-kontoret. NAV Vadsø er et fullservicekontor og skal tilby alle tjenester tilhørende et NAV – kontor. I tillegg til kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester kap 5, skal kontoret også dekke følgende tjenester som i dag ligger under kommunens ansvarsområde:

-    Lov om sosial tjeneste kap 6 - tiltak overfor rusmisbrukere
-    Lov om sosial tjeneste § 4-5 - midlertidig husvære
-    Lov om sosial tjeneste § 3-4 - bolig for vanskeligstilte
-    Lov om sosial tjeneste § 4-3a – rett til individuell plan
-    Økonomisk rådgivning


-Lokale mål og satsingsområder
NAV Vadsøs satsingsområder er valgt ut med bakgrunn i en kartlegging av lokale forhold, basert på hovedmålsettingen med NAV reformen samt knyttet opp mot forventninger, krav og bestilling fra statlig og kommunal styringslinje.

Satsingsområder:
1.    Ungdom (16-24 år)
2.    Brukere med ytelser uten aktivitetskrav
3.    Langtidsmottakere av sosialhjelp
4.    Sykefraværsoppfølging
5.    Ordinære arbeidssøkere
6.    Arbeidsmarkedstiltak
7.    Rus og psykiatri.

Med utgangspunkt i satsingsområdene er det utarbeidet lokale målsettinger og tiltak som skal bidra til at vi har fokus på de overnevnte områder. I tillegg til dette vil det være naturlig, spesielt her i Vadsø, å ha et nært samarbeid rundt flyktninger, opplyser Roald og Næss.

-Utadrettet
De understreker at de ansatte på NAV-kontoret er helt avhengige av et godt samarbeid ute. - NAV gir ikke folk jobb, men vi kan gjøre ting enklere for både arbeidsgivere og arbeidssøkere. Vi tilbyr ulike former for tilrettelegging og oppfølging, og har flere virkemidler å spille på. Ingen virksomhet er for liten eller for stor for NAV. Derfor gleder vi oss til å bli en samarbeidspartner for viktige aktører i området, sier de.

Roald og Næss slår fast at alle som kan og vil arbeide, bør få mulighet til det.
-  NAV lokalt kjenner både arbeidsmarkedet og arbeidssøkerne, og er derfor i en unik posisjon til å bistå begge parter. Dette handler både om å komme i jobb og å stå i jobb. Derfor tilbyr vi arbeidsgiverne hjelp til å ta vare på sine ansatte og til å rekruttere nye grupper arbeidstakere. Arbeidstakere som er sykmeldt skal få tettere oppfølging. Vi vet at sjansen for å beholde fotfestet i arbeidslivet øker jo raskere man kommer tilbake i jobb etter en sykmelding. Derfor samarbeider vi også tett med ulike helsetjenester.

- Bruk internett
Til slutt oppfordrer Roald og Næss brukerne til å benytte seg av internett-tjenestene som stadig er under utvikling i NAV:

- På www.nav.no kan du få løst oppgaver og komme i kontakt med NAV når det passer deg. Her ligger både selvbetjeningsløsninger og mye informasjon som det kan lønne seg å lese før du kontakter oss. Jo flere som bruker nettet til å løse enkle saker, jo bedre kan vi hjelpe dem som trenger spesiell oppfølging.

- I de aller fleste tilfeller trenger man ikke lenger møte opp på NAV-kontoret for å få veiledning og hjelp. Rådgiveren som man treffer når man ringer eller sender e-post til NAV, kan gi veiledning om NAVs tjenester og ytelser, gi svar på status i saken, bestille timeavtale på NAV-kontoret, og gi veiledning i hvordan man bruker NAVs selvbetjente internettløsninger.

- Ting tar tid
Det kan ta litt tid før publikum opplever store endringer, men vi kan love en gradvis endring. Vi ser også fram til å kunne ta i bruk mer fleksible ordninger som skal vedtas i Stortinget. I mellomtiden jobber vi med å gi et mest mulig enhetlig tilbud, slik at vi også i Vadsø kommune bidrar til å oppfylle hovedmålene med NAV-reformen:
1.    Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
2.    God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
3.    En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Offisiell åpning
Den offisielle åpningsdatoen for NAV Vadsø er 04. september. NAV-direktør Tor Saglie vil delta i åpningen i Vadsø.
 
NYE TELEFONNUMMER:
Telefon: 21051500
Fax: 21051501
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 05-06-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik