Borttauing av uregistrerte kjøretøy/ bilvrak

Uregisterte kjøretøy som står parkert på offentlig vei, gate eller parkeringsplass lenger enn 14 dager vil bli borttauet og lagret i en inngjerdet innehegning. Utlevering av kjøretøyet vil ikke skje før alle kostnader for inntauingen og døgnleie er betalt.

Vadsø kommune vil foreta borttauing av uregistrerte kjøretøy som står parkert i strid med Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr.4, § 17, 1. ledd, 3. pkt:

 

”Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt”.
 
Borttauingen gjelder uregistrerte kjøretøy som har stått på offentlig veg eller parkeringsplass i mer enn 14 dager. Som kjøretøy regnes innretninger som er bestemt til kjøre på bakken uten skinner, jfr. kjøretøyforskriften, § 2-1, nr.1. Dette innebærer at uregistrerte biler, tilhengere, campingvogner, snøscootere mm vil bli borttauet.

Kjøretøyene vil bli tauet til en inngjerdet innhenging og lagres der inntil eier henter kjøretøyet. Dersom kjøretøyet ikke hentes i løpet av kort tid, vil: 

  • Brev bli sendt til kjøretøyets sist registrerte eier
  • Etter 1 – 2 uker bestilles takst hos godkjent takseringsselskap.
  • Kjøretøy som anses som vrak, kan bli kondemnert fra 3 uker etter inntauing.
  • Salgbare kjøretøy selges 3 mnd etter at eier er varslet med rekommandert brev eller kunngjøring i pressen.
  • Ved salg benyttes autorisert bilauksjonsfirma/ namsmann. Inntekter ved salg går til dekning av kostnader Vadsø kommune har hatt i forbindelse med inntauing og oppbevaring
PRISER
 
  • Kjøretøy under 3500 kg           kr. 1.500,- inkl. mva
  • Kjøretøy over 3.500 kg            kr. 3.500,- inkl. mva
  • Døgnleie lagringsplass  kr. 62,50,- inkl. mva pr. døgn. Døgnleie beregnes fra dagen etter inntauing.

UTLEVERING

Kjøretøy utleveres når kostnader for inntauing og døgnleie er innbetalt til Bilberging Vadsø AS. Vrakpant for kjøretøy som kondemneres tilfaller Bilberging Vadsø AS.


Sist endret av Arne Lindbach, 18-02-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik