Informasjon om kommunale tilbud: Demensteamet i Vadsø

Demensteamet tilbyr et lavterskeltilbud til demente og pårørende i Vadsø kommune. Demensteamet består av sykepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider.
Demensteamet kan hjelpe deg med:
  • Bekrefte eventuelt avkrefte demensdiagnose. 
  • Pårørendeskole: Gjennomføres hver høst. 1 kveld i uken iver 6 uker. Blir annonsert i avisen.
  • Pårørendetreff 4-5 ganger i året. Her kan man møte andre pårørdende, få råd. Blir annonsert i avisen.
  • Dagaktivitetstilbud. Kommunen har dagsenter som er åpen mandag-fredag fra 9.30 til 14.30. Mange ulike aktiviteter som biltur, gåtdsbesøk, matlaging osv. Pris pr dag er 65,-. Middag kommer i tillegg på kr 75,-. Søkes på eget skjema (se under).
  • Avlastingsordninger. Det finnes ulike avlastningsordninger som kan søkes (se skjema under).
  • Bolig med heldøgnsbemanning. (se skjema under) 
  • Gi råd og veiledning.
  • Tilrettelegging i daglige aktiviteter (Inkludert hjelpemidler).  
Tidlig utredning og diagnostisering er viktig slik at riktig tiltak blir satt i gang for bruker og pårørende.  
 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:
Fagleder omsorg demente:
Simone Gærnæ
Telefon 915 67 717  
 

Sist endret av Arne Lindbach, 30-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik