Stor vilje til å bosette flyktninger i Nord

Odd Erik Rognan fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Nord (IMDI Nord) viser i et intervju med husbanken.no til Vadsø som et godt eksempel på vellykket bosettning av flyktninger.

Vadsø fikk bosettingsprisen for 2008
Odd Erik RognanVadsø kommune mottok bosettingsprisen for 2008. I følge Rognan er det mange grunner til at Vadsø fikk prisen i 2008.
 
- Kommunen har tatt imot et høyt antall flyktninger i forhold til behov og i forhold til folketallet i kommunen. Kommunen ønsker alle er velkommen, og tar i mot mennesker fra alle nasjonaliteter og med ulike behov for kommunale tjenester. Kommunen har òg lagt ned et omfattende faglig arbeid for å ta imot og utvikle gode tilbud til barn som er alene i Norge, forteller Rognan.
 
Arbeid og utdanning
Rognan forteller videre at mer enn 4 av 5 deltakerne i introduksjonsprogrammet går over i arbeid eller utdanning etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet. Vadsø kommune har dessuten etablert et nært samarbeid med næringslivet om praksisplasser. Kommunen planlegger i tillegg et interkommunalt samarbeid med en kommune som etterspør arbeidskraft.

Mange av flyktningene i kommunen får tilbud om å delta i prosjektet ”arbeid for egen bolig”, et prosjekt med støtte fra NAV og kommunen.

Ikke alle kan få arbeid i kommunen, men ved fast arbeid i en annen kommunen blir det gitt bistand til etablering i den nye kommunen.

Norskopplæringen i kommunen oppnår gode resultater målt etter tallet på elever som består muntlig og skriftlig prøve. De gode resultatene viser til et annet viktig mål for å få flest mulig ut i arbeid.

Aktive brukere av startlån
Vadsø kommune er aktive brukere av startlån. Det gjør at flere flyktninger nå kjøper egen bustad i kommunen. Kommunen satser aktivt på at flyktningene skal få en meiningsfull fritid. De samarbeider blant annet med Røde Kors om leksehjelp og arrangerer kvinnekafe på lørdager.

Et hjem i kommunen
- Kommunen har god dokumentasjon på sitt faglige arbeid og vist evne til å følge opp sine nye innbyggere. Vadsø kommune har per mai 2008 tatt imot flere flyktninger enn IMDi har anmodet om, og har på eget initiativ vedtatt å tredoble talet på personer som blir tilbydd et hjem i kommunen i 2008, avslutter Rognan. 
 

Hele artikkelen finner du her: http://www.husbanken.no/Venstremeny/Vanskeligstilte%20paa%20boligmarkedet/Flyktninger/bosetting%20av%20flyktninger%20i%20nord.aspx

Foto: Astrid Seime, Husbanken


Sist endret av Arne Lindbach, 20-10-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik