Kunngjøring - faktura vann og avløp 1. termin

I forbindelse med utsending av faktura for 1. termin av gebyrer for vann og avløp i Vadsø kommune, har det for en del abonnenters vedkommende vist seg å være feil i antall boenheter som ligger til grunn for utregning av gebyrenes størrelse.
Abonnenter som er belastet for feil antall boenheter bes kontakte Vadsø kommunes planavdeling for å få dette rettet opp. Påviste feil korrigeres fortløpende av planavdelingen for å gi et riktig grunnlag for beregning av gebyrets størrelse.
 
Vadsø vann og avløp KF er bedt om å utrede og foreslå endringer for å rette opp uønskede virkninger av endringer i forskrift for vann og avløp i Vadsø kommune som ble vedtatt av Vadsø kommunestyre i november 2012.
 
Forslag til endringer vil bli lagt fram for Vadsø kommunestyre i løpet av våren 2014.
 
Ytterligere informasjon vil bli gitt abonnentene etter at kommunestyret har fattet sitt vedtak, og før faktura for 2. termin 2014 sendes ut.


Les også:
 

Sist endret av Arne Lindbach, 20-03-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik