Statutter for idrettsstipend Vadsø kommune

Formannskapet vedtok i møte 30. januar statutter for idrettsstipend i Vadsø kommune.
Statutter for idrettsstipend Vadsø kommune
 
Fastsatt av formannskapet i Vadsø 30.01 2014 
 
  1. Idrettsstipend til Vadsø kommune har som formål å understøtte og videreutvikle ungdom som innen ulike idrettsgrener har oppnådd resultater på minst nasjonalt nivå gjennom en hel sesong (f eks vinner av Norgescup junior, norsk mesterskap, nordisk mesterskap etc)
  2. Idrettsstipendet kan kun deles ut til enkeltpersoner. Den som mottar stipendet må være mellom 12 og 22 år. Stipendvinnere må bo i Vadsø eller ha sin opprinnelse fra Vadsø kommune. Prisen kan bare deles ut innen idrettsgrener knyttet til Norges Idrettsforbund.
  3. En idrettsutøver kan motta stipend flere ganger basert på årlige oppnådde resultater. Stipendet er på kr 10.000,-
  4. Stipendet kunngjøres på Vadsø kommunes nettsider
  5. Tildeling av stipend forestås av formannskapet i Vadsø kommune på forslag fra idrettslag og enkeltpersoner. Kun underbygde forslag tas til behandling
  6. Innkomne forslag saksbehandles av administrasjonen og legges fram for formannskapet til avgjørelse minimum en gang pr år. Idrettsrådets uttalelse søkes innhentet. Pristildeling finansieres over formannskapets disposisjonsfond
  7. Utdelingen finner sted ved anledning kommunen finner passende
  8. Stipendet forutsettes brukt til videre idrettsmessig satsing innenfor den gren/idrett som har utløst stipend
  9. Disse statuttene kan kun endres etter godkjennelse av formannskapet i Vadsø kommune

Sist endret av Arne Lindbach, 10-02-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik