Overføring av landbruksfaglige tjenester til Tana kommune

Kommunestyret i Vadsø har i møte den 19. desember 2013 vedtatt at stillingen som jordbrukssjef skal avvikles fra og med 31. januar 2014. Kommunestyret vedtok samtidig å inngå avtale med Tana kommune om kjøp av landbruskfaglige tjenester.
Dette innebærer at bønder og andre med behov for landbruksfaglige tjenester må ta kontakt med landbruksforvaltningen i Tana kommune fra 1. februar 2014.

Landbruksforvaltningen i Tana vil bistå med følgende tjenester:
·         Søknad om produksjonstillegg
·         Søknad om avløsertilskudd ved sykdom, ferie og fritid
·         Søknad om tilskudd til ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”, også kalt SMIL
·         Søknad om tilskudd fra ”Regionalt miljøprogram”
·         Søknad om tillatelse til nydyrking
·         Søknad om tilskudd til grøfting
·         Søknad om avlingsskade
·         Søknad om tilskudd til tidligpensjon
·         Søknad om tilskudd til kompetansetiltak
·         Søknad om tilskudd til praktikant
·         Søknad om tilskudd og lån fra BU-fondet / Inovasjon Norge
·         Saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven
 
I tillegg til saksbehandling av søknader relatert til ordningene ovenfor, inngår rådgivning og veiledning overfor søkerne samt formidling av hjelp til økonomisk, teknisk og biologisk driftsplanlegging. I den grad det er nødvendig med befaringer i Vadsø, vil dette bli utført av personell knyttet til landbruksforvaltningen i Tana kommune.
 
Landbruksforvaltningen i Tana kan kontaktes pr. telefon:
·         Tana kommune, sentralbord:                             tlf. 464 00 200
·         Fagleder landbruk  Terese Nyborg                      tlf. 464 00 261 terese.nyborg@tana.kommune.no                    
·         Landbruksrådgiver Merete Sabbasen Helander     tlf. 464 00 262   
 
Postadresse:
Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana
 
E-Post:
postmottak@tana.kommune.no

Sist endret av Arne Lindbach, 31-01-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik