Valg 2013 - Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget og til Sametinget må du stå i manntall.
Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
 
  •  Service- og informasjonsavdelingen, Rådhusgt. 5, 9800 Vadsø
  • Harila AS, Esso bensinstasjon, 9802 Vestre Jakobselv
 
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du  er manntallsført.
 
Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 3. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.
 
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.
 
Klage over feil i manntallet sendes:
Vadsø kommune, Valgstyret, Postboks 614, 9811 Vadsø
 
Sametingets valgmanntall ligger ogsa° ute til ettersyn pa° samme sted og i samme tidsrom.
 
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i kommunen, kan kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
 
Klage over feil i Sametingets valgmanntall sendes:
Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka
 

Sist endret av Arne Lindbach, 27-06-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik