Vadsø kommune har innført e-resept

En ordning med elektroniske resepter innføres nå gradvis i Norge. Helsedirektoratet leder prosessen og har som mål at e-resept skal være i bruk over hele landet i 2013. Vadsø kommune har nå innført e-resept ordningen med virkning fra og med 01.06.2013
Fordeler ved E-resept
E-resept vil redusere omfanget av medisineringsfeil og gi økt pasientsikkerhet. En viktig faktor er at reseptene blir mer korrekt utfylt fordi legen på en enkel måte kan gjøre nytte av oppdatert produktinformasjon fra Statens legemiddelverk.

Økt pasientsikkerhet er også knyttet til at legen, med pasientens samtykke, får bedre oversikt over pasientens resepter og faktiske medisinbruk. Legen kan se hva andre leger har forskrevet og få beskjed når pasienten har fått utlevert noe fra apotek eller bandasjist. Hvis legen oppdager feil eller ser at medisineringen må endres, kan tidligere resepter annulleres.

Å forfalske e-resepter skal være vesentlig vanskeligere enn å forfalske papirresepter. Derfor kan man forvente at nasjonal innføring av e-resept bidrar til reduksjon i omfanget av falske resepter.

Hvordan bruker du e-resept?
E-resept er som en vanlig resept, bare at den blir lagret elektronisk istedenfor at du får den med på et papirark. Resepten kan hentes opp på alle apotek ved hjelp av ditt personnummer. Dersom du har fått en lås resept trenger du i tillegg referansenummeret du har fått fra din lege.

Ønsker du at resepten din skal være klar når du kommer på apoteket, tar du bare kontakt med ditt nærmeste Boots apotek. Oppgi ditt personnummer, så gjør vi den klar til deg til avtalt tid.

Hente for andre?
Hvis du skal hente ut en e-resept for andre trenger du personens fødselsnummer, og evt referansenummer hvis resepten er låst. Husk å ha med fullmakt om du skal hente ut vanedannende eller narkotiske legemidler.
 
Les mer om e-resept på Helsedirektoratet.no

Sist endret av Arne Lindbach, 24-06-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik