Trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune 2010-2013

Vadsø bystyre har i møte den 11.06.09, sak 50/09, vedtatt trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune for perioden 2010-2013.
Trafikksikkerhetsplanen er en revidering av tidligere plan for perioden 2006-2009. Planen består av 2 deler, en strategidel og en handlingsplan. Stategidelen inneholder målsettinger og satsningsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen mens handlingsplanen inneholder konkrete, beskrevne trafikksikkerhetstiltak. Strategidelen gjelder for hele planperioden mens handlingsplanen justeres hvert år i takt med kommunens økonomiplan. Tiltak som skal gjennomføres, prioriteres av Planutvalget som også er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.
 
Trafikksikkerhetsplanen danner også grunnlaget for kommunens søknader om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Søknadsfristen for disse midlene er fastsatt til 1. oktober hvert år. Tildeling av trafikksikkerhetsmidlene skjer i januar påfølgende år.
 
 
 
Papirutgave av trafikksikkerhetsplanen kan også fås ved henvendelse til Vadsø kommune, Service- og informasjonsavdelingen, Rådhusgata 5
 
Kontaktinformasjon:
Virksomhetsleder Magne Lindi
Telefon: 78 94 24 56 eller 917 41 913

Sist endret av Janne Dolonen Harila , 02-12-2010
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik