Resultater av folkehelseundersøkelsen Ungdata i Vadsø

Vadsø kommune er svært glad for at resultatene fra folkehelseundersøkelsen Ungdata nå er tilgjengelige. Dette gir et godt grunnlag for en politisk debatt og et fokus på tiltak som kan settes i gang.
Undersøkelsen ble foretatt i 8., 9. og 10. trinn ved Vadsø ungdomskole og Vestre Jakobselv skole i februar med en svarprosent på 74 %. Dette gjør at resultatene ikke kan sies å være representative, men de sier noe om tendensen blant ungdommene i Vadsø.  Materialet har også vært gjennom en såkalt ”datavask” hvor eventuelle tullesvar er forsøkt fjernet.
 
Jevnt over forteller resultatene at Vadsø-ungdommen har det litt dårligere sammenlignet med gjennomsnittet fra resten av landet. Dette er ikke overraskende tall, da Finnmark dessverre ligger dårlig an i flere typer nasjonale statistikker. En overraskende positiv tendens er at flere ungdommer i Vadsø ønsker å ta høyere utdanning sammenlignet med resten av landet. Det er også færre som slåss og som bedriver nasking og innbrudd. Det er flere som er fornøyd med sitt utseende og det er ikke flere som skulker skolen i Vadsø enn ellers i landet.
 
Det er likevel en del urovekkende tall som må tas på alvor av både foreldre/foresatte, skolene, kommunen for øvrig og lokalsamfunnet. Det er blant annet dobbelt så mange som både røyker og snuser i Vadsø, samt at 6 % av de spurte svarer at de har prøvd hasj eller narkotika mot 4 % i resten av landet. Ungdommene er også mer utsatt for mobbing og ensomhet i Vadsø, samt at de er mer utsatt for trusler om vold. Når det spørres om hvor farlig de tror det er for deres helse å røyke tobakk eller bruke hasj/marihuana er det kun en liten andel som mener det er farligere å bruke hasj/marihuana.

Vi ser også noen forskjeller mellom trinnene, og 8. og 9. trinn har det stort sett bedre enn elever i 10. klasse.
Den 11. april kommer Kompetansesenteret for Rus i Nord (KoRus-Nord) for å gjennomgå resultatene med kommunen. Det skal også arrangeres et folkemøte for alle interesserte hvor resultatene blir presentert. Dette skjer på Rica Hotel torsdag 11. april kl 17.30. Les mer her.

Ungdata er en folkehelseundersøkelse og kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende undersøkelser gjennomføres en rekke steder i landet. Ungdommene har svart på et anonymt spørreskjema via internett og de valgte selv om de ville delta.

Følgende hovedtema inngår i undersøkelsen:
1. Foreldre og venner
2. Skole og framtid
3. Fritid
4. Helse og trivsel
5. Tobakk og rusmidler
6. Risikoatferd og vold
 
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er forskningsfaglig ansvarlig, KoRus-Nord er faglig ansvarlig og kommunen er ansvarlig for gjennomføring.

Har du spørsmål kan disse rettes til koordinator i rusprosjektet Anita Wahl Nilsen på tel 92403051 eller mail anita.w.nilsen@vadso.kommune.no

Sist endret av Arne Lindbach, 19-06-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik