Informasjon om ny gebyrordning for vannforsyning og avløp

Kommunestyret har vedtatt ny forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune gjeldende f.o.m. 1. januar 2013, samt gebyrregulativ 2013. Dette innebærer blant annet at årsgebyr for vannforsyning og avløp skal beregnes etter en ny todelt ordning, med en fast del kalt abonnementsgebyr og en mengdeavhengig del kalt forbruksgebyr.
Abonnementsgebyr er et likt beløp som skal betales av alle eiendommer. Eiendommer med flere boenheter/leiligheter skal betale abonnementsgebyr for hver boenhet.
 
Eiendommer med godkjent vannmåler, betaler forbruksgebyr etter faktisk vannforbruk. Øvrige eiendommer betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk, fastsatt til 1,5 m3/m² samlet bruksareal for eiendom til boligformål og 0,75 m3/m² samlet bruksareal for eiendom til fritidsformål.
 
Frittstående lagerlokaler og garasjer som ikke er tilknyttet vann- eller avløpsnettet, samt bygninger mindre enn 15 m² som benyttes som redskapshus, veksthus, lekehus, hundehus, utepeis o.l., medregnes ikke i bruksareal.

Iverksetting av ny gebyrordning
Arbeidet med omlegging til ny gebyrordning skjer fortløpende. Inntil en eiendoms fakturagrunnlag er ajourført, faktureres det etter gammelt gebyrsystem.

Ajourførte eiendommer faktureres førstkommende ordinære termin med avregning mot allerede innbetalt gebyr, slik at året/årene som helhet beregnes etter ny ordning med tilhørende gebyrregulativ f.o.m. 01.01.13.

Den nye todelte gebyrordning er mest sannsynlig, iverksatt for samtlige abonnenter i løpet av 2014/15.
 
 
Aktuelle lenker
 
 

Sist endret av Janne Dolonen Harila , 20-03-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik