Rusprosjektet godt i gang

Rusprosjektet i Vadsø kommune har kommet godt i gang og nå foreligger prosjektplanen. Der finner du både litt om bakgrunn, overordnede mål, organisering og omfang av prosjektet. Kommunen ønsker mer fokus på rus i de enheter som har rusproblematikk som et av sine arbeidsområder.
Arbeidsgruppen i Rusprosjektet møtes to ganger pr måned for å nå målene som er satt. I tillegg til prosjektkoordinator Anita Wahl Nilsen, er de tre andre i arbeidsgruppen nestleder i psykiatrien Marie Varsi Pedersen, rådgiver i NAV Vadsø sosial Siv Persen og miljøterapeut på Vadsø Ungdomskole Line Leikvoll Hundahl.
Prosjektet har fire hovedmålsettinger:
  1. Revidere rusmiddelplanen innen oktober 2013 og bidra til å sette planen ut i liv.
  2. Fremlegge forslag til ny organisering av en tjeneste for voksne rusmiddelavhengige i kommunen. Dette skal gjøres innen april 2013.
  3. Fremlegge forslag til bedring av samarbeidet mellom enheter i og utenfor kommunen som jobber med rusmiddelavhengige, og jobbe for gjennomføring av så mange av disse som mulig. Forslagene skal være ferdige innen juni 2013.
  4. Jobbe med implementering av forebyggende rustiltak i fortrinnsvis ungdomskolen, og jobbe for at disse tiltakene blir nedfelt i skolenes årsplaner i løpet av skoleåret 2013/2014.
 
Det er også lagd en milepælsplan med tidsfrister for når delmålene skal være nådd. Disse finner du i prosjektplanen.
 
I februar skal det gjennomføres en folkehelseundersøkelse, Ungdata, blant ungdommene på Vadsø ungdomskole og ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv skole. Her er det spørsmål om venner, familie og fritid, men også helse og rus. Denne undersøkelsen vil gi et bedre grunnlag for å si hvilke tiltak kommunen skal prioritere.
Rusprosjektet hadde oppstart i september 2012 og finansieres i hovedsak av KoRus-Nord og Fylkesmannen i Finnmark. Det er i første omgang gitt midler til prosjektet i to år med mulighet for forlengelse ett år.
 
Prosjektkoordinator Anita Wahl Nilsen har kontor på Vadsø Familiesenter og kan kontaktes på mail anita.w.nilsen@vadso.kommune.no eller telefon 789 42418 / 92403051. Ta gjerne kontakt om du som forelder, ungdom, rusavhengig, pårørende eller ansatt i kommunen har spørsmål!

Sist endret av Arne Lindbach, 22-03-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik