Kreftkoordinator i Vadsø kommune

Fra september har Sissel Andreassen vært ansatt i 50 % stilling som kreftkoordinator. Stillingen er delvis støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen.
KreftforeningenKreftforeningen har gitt midler til 97 kreftkoordinatorstillinger i hele landet og ønsker med denne satsningen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor.
Hovedmålet med stillingen er å bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet, og sammen med annet helsepersonell i kommunen bidra til at kreftrammede får god oppfølging i en krevende livssituasjon.

De viktigste oppgavene til en kreftkoordinator
  • Gi råd og veiledning for alle kreftpasienter og deres familier gjennom å være synlig og lett tilgjengelig
  • Kan være i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, og omsorg ved livets slutt
  •  Samt kunne henvise/veilede til ulike samarbeidspartnere som for eksempel NAV
  • Være synlig og tilgjengelig gjennom hele pasientforløpet
  • Jobbe tverrfaglig
  • Sørge for koordinering av tiltak og tjenester til kreftrammede i alle aldre
  • Samarbeide med og ha oversikt over relevante tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt andre offentlige instanser
  • Være med å bidra til gode rutiner og systemer for kreftpasienter
  • Samarbeid med Kreftforeningen, pasientforeningene og andre ikke- kommunale tilbud
  • Hjelpe pasienten til å mestre sin hverdag best mulig
 
 
Kontaktinformasjon:
Koordiantor:   Sissel Andreassen
Telefon:          mobil 97685119 eller 78942544
E- post:           sissel.andreassen@vadso.kommune.no
Kontor:            Vadsø Helsesenter, 1. etg.    

Sist endret av Arne Lindbach, 16-10-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik