Fra eldst til yngst

Denne planen for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, bygger på kunnskapsdepartementets veileder ”fra eldst til yngst” fra 2008, og på eksisterende planer og rutiner i Vadsø kommune.
Målet med planen er:
  • å gi barna de beste forutseninger for trivsel, trygghet og læring når de kommer til skolen
  • å sikre at alle barn og foreldre i Vadsø opplever kontinuitet, sammenheng og forutsigbarhet i overgangen fra barnehage og skole
  • å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av styrere og rektorer, og har vært på høring i barnehagene og barneskolene.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 04-09-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik