Familierådgivning

Vi, på Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger, gir tilbud om samtaler til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsutfordringer, små eller store. Vi tar imot familier, par og enkeltpersoner, unge og eldre.
Fra og med 01.01.08 skal alle foreldre som flytter fra hverandre møte til mekling dersom de har felles barn under 16 år. Dette gjelder også foreldre som eventuelt ønsker å reise barnefordelingssak for retten. Dette er regulert i Lov om ekteskap § 26 og Lov om barn og foreldre § 51.  
 
Familievernets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med oss:
Telefon: 78 99 57 70
E-postadresse: sor.varanger.familierad@bufetat.no

Besøksadresse:
Pasvikveien 2, ved torget i Kirkenes

Postadresse:
Postboks 236,
9915 Kirkenes  

De som jobber ved familiekontoret har taushetsplikt og opplysningsplikt i samsvar med lover og regler som gjelder for offentlig ansatt helsepersonell.   Kontoret tilbyr familieverntjenester til befolkningen i Øst-Finnmark.

Vi har månedlige reisedager til Vadsø, Vardø og Båtsfjord. Vi reiser også til Gamvik når pågangen av saker tilsier at det er hensiktsmessig.  

Refusjon for reiseutgifter til behandling/rådgivning kan søkes dekket hos NAV trygd. Dekking av reiseutgifter til mekling kan søkes dekket hos BUFetat etter nærmere regler.


Sist endret av Øystein W W Knudsen, 20-06-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik