Vedtatt kommuneplan 2012-2024

Kommunestyret behandlet i sak 50/12 den 07.06.2012 Vadsø kommunes kommuneplan 2012 – 2024 med følgende vedtak:

A.         I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Vadsø kommunestyre

kommuneplanen for Vadsø kommune 2012-2024 der følgende dokumenter inngår:

 

1.     Kommuneplanens samfunnsdel 2012- 2024, datert 21.05 2012

2.     Kommuneplanens arealdel, planbeskrivelse datert 21.05 2012

3.     Kommuneplanens arealdel, plankart datert 21.05 2012

4.     Kommuneplanens arealdel, planbestemmelser datert 21.05 2012

 

B.                 Innsigelse fra Fylkesmannen i Finnmark knyttet til området Fossen øst tas ikke til følge. Fossen øst avholdes derfor fra planvedtak i denne omgang jfr avmerking på plankart. Vadsø kommune anmoder Fylkesmannen i Finnmark om mekling i hht plan- og bygningsloven §5-6

 

C.                 Kommuneplanens arealdel, vedtatt av Vadsø bystyre den 17.06.93, sak 46/93, oppheves.

 

D.                 Kommunestyret ønsker at man i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunal planstrategi også ser på muligheten for nye hytteområder, jfr. behandlingen av saken i Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker. (den 30.05.12 sak 29/12)
 

Følgende dokumenter gjøres tilgjengelig på Vadsø kommunes hjemmeside:

1.      Kommuneplanens samfunnsdel.

2.      Planbeskrivelsen.

3.      Plankart.

4.      Planbestemmelsene.

5.      Liste over innspill fra offentlige og private.

6.      Samlet saksfremlegg.

 
 

Spørsmål kan rettes til Plan og Forvaltning.


Sist endret av Jørn Henrik Hansen-Schanche, 09-07-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik