Vadsø kommune vant Bosettingsprisen 2008

Vadsø kommune ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10.juni. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen 2008.
- Målet med kåringen er å skape positiv oppmerksomhet om en svært viktig og krevende samfunnsoppgave: bosetting av flyktninger. Vadsø kommune har lagt ned et omfattende faglig arbeid for å ta i mot flyktninger og utvikle et godt tilbud, sier direktør i IMDi og juryformann, Osmund Kaldheim.
 
Juryens bedømmelse 
Om vinneren omtaler juryen:
  • Kommunen har tatt mot et høyt antall flyktninger i forhold til behov og i forhold til folketallet i kommunen. Alle er velkomne. Kommunen tar i mot mennesker fra alle nasjonaliteter og med ulike behov for kommunale tjenester.  Kommunen har lagt ned et omfattende faglig arbeid for å ta i mot og utvikle gode tilbud barn som er alene i Norge.
  • Mer enn 4 av 5 deltakere i introduksjonsprogram går over i arbeid eller utdanning ved avsluttet program. Kommunen har etablert et fungerende samarbeid med næringslivet om praksisplasser. Kommunen planlegger interkommunalt samarbeid med en kommune som etterspør arbeidskraft.
  • Norskopplæringen i kommunen oppnår gode resultater målt etter andel av elevene som består muntlig og skriftlig prøve.
  • Flyktninger tilbys arbeid for egen bolig, et prosjekt med støtte fra NAV og kommunen. Kommunen er aktiv bruker av startlån slik at flere flyktninger nå kjøper egen bolig i kommunen.
  • Kommunen satser aktivt på meningsfull fritid. Kommunen har samarbeid med Røde Kors om leksehjelp og har kvinnekafe på lørdager.
  • Kommunen har god dokumentasjon på sitt faglige arbeid og vist evne til å følge opp sine nye innbyggere. Ikke alle kan få arbeid i kommunen, men ved fast arbeid i annen kommunen gis det bistand til etablering i ny kommune.
  • Kommunen har pr mai 2008 tatt i mot flere flyktninger enn IMDi har anmodet. Kommunen har på eget initiativ vedtatt å tredoble antall personer som tilbys et hjem i kommunen i 2008
Mer om dette finner du på www.imdi.no

Sist endret av Arne Lindbach, 12-06-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik