Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom

Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD) og har en varighet ut 2013.
Øystein Strand I Vadsø kommune Øystein Strand ansatt som LOS-prosjektleder, og har arbeidssted på Vadsø familiesenter. Strand har permisjon fra jobben som leder for Ungdommens Hus i Vadsø og har allsidig erfaring i å jobbe med og blant ungdom.
 
Prosjektet er en satsing rettet mot utsatte ungdomsgrupper for å motvirke marginalisering og utestenging fra skole og arbeid. Målgruppen er sårbar ungdom i alderen 14-23 år som er i risikosonen for å falle utenfor skole eller arbeid, målgruppen avgrenses til ungdom med sammensatte behov, det vil si ungdom som har behov for oppfølging av flere tjenester.   
 
Gjennom forsøksarbeidet skal kommunen styrke oppfølgingen av ungdom i målgruppa gjennom en egen oppfølger – Los.  Losen har ansvar for å gi ungdommene oppfølging, hjelpe ungdommene i kontakt med andre hjelpetjenester og legge til rette for at de bedre kan nyttiggjøre seg av tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester.
 
Mer informasjon om LOS-Prosjektet  i Vadsø kommune finner du i denne brosjyren:
 
Kontaktinformasjon:
Øystein Strand
LOS-Prosjektleder
Vadsø familiesenter
Postboks 614
9811 Vadsø
 
Tlf: 78 94 24 04

Sist endret av Arne Lindbach, 08-02-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik