Kommunestyremøte 16. desember 2011

Kommunestyret behandlet i møte 16. desember sakene: Valg av representanter til råd og utvalg, Norasenteret IKS - navneendring, Kulturbygg i Vadsø kommune, Varangerfestivalen - søknad om tilskudd, Vadsø menighet - budsjett 2012, Reglementer for godgjøring til folkevalgte, Forslag til nytt gebyrregulativ etter plan og bygningsloven m.m.
Møteinformasjon:
Utvalg:  Kommunestyret
Møtested:  Vårbrudd
Møtedato:  16.12.2011
Klokkeslett:  kl.09.00
 
Møtedokumenter:
 

Sist endret av Arne Lindbach, 26-01-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik