Styrket fokus på rusmiddelmisbrukere - Kompensasjonsordning for tillitspersoner etablert

Vadsø kommune har med støtte og godkjenning fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark etablert en kompensasjonsordning for tillitspersoner i Vadsø kommune. De som blir engasjert som tillitspersoner har til oppgave å bistå rusmiddelmisbrukere i Vadsø kommune, altså å gi brukeren støtte til å bli en aktiv aktør i eget liv.
Tillitspersonene skal videre være en kompetent brubygger og døråpner inn mot ulike tjenester og etater. Ordningen er ment å være et lavterskeltilbud for mennesker som er i ferd med å utvikle, har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelavhengighet.
Ordningen administreres av kommunens sosialtjeneste i NAV Vadsø.
 
Det nasjonale forsøket, som har pågått siden 2008, er et ledd i opptrapningsplanen for rusfeltet. På landsbasis er det 29 deltakerkommuner, og de fleste deltakerkommuner har valgt vidt forskjellige modeller for sine lokale prosjekter.
 
 Vadsø kommunes kompensasjonsordning er primært ment for engasjerte personer som har eller kan tenke seg å ha en kontakt med rusmiddelmisbrukere. Ordningen er ikke ment å kompensere for ordinære familierelasjoner. Vadsø kommunes ordning innebærer en månedlig økonomisk kompensasjon for de som blir godkjent som tillitsperson.
 
Prosjektgruppen nå er i gang med å tegne avtaler med ressurspersoner for tettere oppfølgning av rusmiddelmisbrukere.
 
Vadsø kommunes prosjekt er ledet av Siv Eines, som interesserte kan henvende seg til på telefon 92482060, eller pr. e-post siv.eines@vadso.kommune.no
 
Aktuelle dokumenter:

 


Sist endret av Arne Lindbach, 20-06-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik