Møte i bystyret 11. november 2010

Bystyret behandlet i møte 11. november sakene: Valg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, Suppleringsvalg - varamedlem for kontrollutvalget, Særskilt utvalg for jordskiftesake, Søknad om fritak fra politiske verv, Forslag til endring av reguleringsplanen, Vadsø Havn KF - regnskap 2009, Regnskap og revisjonsberetning for Vadsø vann og avløp, Organisering Strategisk næringsutvikling, Revisjonsrapport ØFAS.
Møteinformasjon:
Utvalg:  Bystyret
Møtested:  Vårbrudd
Møtedato:  11.11.2010
Klokkeslett:  kl.18.00 
 
Møtedokumenter:

Sist endret av Arne Lindbach, 26-01-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik