Anmodning om å rydde fortau i Vadsø sentrum

Vadsø kommune er ansvarlig for brøyting og strøing i Vadsø kommune. Gårdeiers ansvar for ryding av fortauet utenfor eiendommen fremkommer av Forskrift om politivedtekter i Vadsø kommune - FOR-2011-01-21-79.
Vadsø kommune har registrerer at enkelte fortau ikke ryddes for snø slik det fremkommer av forskriften at gårdeier skal gjøre. Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner ved at forgjengere (barn og voksne) må bruke veibanen for å ta seg frem.
 
Gårdeiers ansvar
I politivedtektene § 16 står det: 
«Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd og bymessig strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is fra gårdsplass, tomt, hage eller fortau må ikke kastes på offentlig sted, i kjørebanen eller rennesteinen.»

Det står videre i §17 at:  «Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd og bymessig strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt».
Vadsø kommune henstiller til alle gårdeiere om å rette seg etter politivedtektBookmark: _GoBackenes pålegg.

Sist endret av Arne Lindbach, 31-01-2018
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik