Tilskudd til vilt- og friluftslivsformål i 2018

Lag, foreninger, kommuner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd for 2018 nå.
Man kan søke tilskudd til:
  • Friluftsaktivitet (frist 1. februar)
  • Turskiltprosjekt «Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking» (frist 15.februar)
  • Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder (15. januar)
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (1. februar)
  • Viltformål (frist 15. januar)
Dette er tilskudd som Finnmark fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.
 
For mer informasjon se: http://www.ffk.no/sok-tilskudd/
Miljødirektoratets søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
 
Flere tilskuddsordninger for lag og foreninger finner du på: www.tilskuddsportalen.no

Sist endret av Arne Lindbach, 04-01-2018
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik