Forskrift til matrikkellovens § 35- Tidsfrister i saker som krever oppmåling

Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft den 01.01.2010. I loven er det gitt tidsfrister for fullføring av bl.a. saker som krever oppmålingsforretning.
Miljøverndepartementet har i forskrift om eiendomsregistrering av 26.06.2009, § 18, 3. ledd, gitt kommunene adgang til å fastsette egen forskrift om at fristene gitt i forskriftens § 18, 1.ledd,  ikke skal gjelde for en bestemt tid om vinteren.
 
Vadsø kommune har utarbeidet egen lokal forskrift som lyder:
  1. Tidsfrister gitt i forskrift av 26.06.2009 om eiendomsregistrering, § 18, 1.ledd, gjelder ikke i Vadsø kommune for perioden 15.oktober til 15.mai.
Dokumenter:

Sist endret av Arne Lindbach, 01-12-2010
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik